E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

TehditMetre

TehditMetre, NIST zafiyet veri tabanýnda yayýnlanmýþ son zafiyetleri, US-CERT güvenlik bildirimlerini, Microsoft'un güvenlik bültenleri ile son güvenlik tavsiyelerini, Expoit-DB ile SecurityFocus'ta çýkan son zafiyetleri ve USOM zararlý baðlantýlarýný tek bir sayfadan takip edebileceðiniz bir siber tehdit bildirim aracýdýr.

22.10.2015 | Devamı »

Sibergah

Sibergah

Sibergah, Türkiye'de siber güvenliðin bilgi karargâhý olma amacýyla bir süredir yayýn hayatýna baþlamýþ bulunuyor. Sibergah, siber güvenlik ve bilgi güvenliði alanlarýnda geçici ve sýradan haberler yapmak yerine, kalýcý ve nitelikli yazýlar yayýnlamak için E-Siber'in katkýsýyla yola çýkmýþtýr.

05.10.2015 | Devamı »

Gizlilik Dostu Arama Motoru

Privatesearch.io, isteðe baðlý farklý türden arama motorlarý arasýndan (Google, Duckduckgo, Yahoo vs) gizliliðinizi tehlikeye sokmadan, birçok etkili güvenlik ve gizlilik özelliði ve ayarlarý sunarak internette aramalar yapmanýzý saðlayan bir açýk kaynak arama motorudur.

04.06.2015 | Devamı »

Dropbox Accesses All The Files in Your PC (Not Just Sync Folder) and Then?

I've heard a lot about Dropbox until now. They were not so interesting but a little controversial. But now, I have discovered something quite striking. Dropbox syncs not only its own folder but also everything in local drive (C:) without any user consent or permission. I caught it red-handed while working with my DLP (data loss prevention) endpoint agent that I adjust DLP system to work properly on production environment.

02.03.2015 | Devamı »

Firefox Hello, VPN/Proxy Gizliliðini Ýhlal Ediyor

Firefox Hello, Firefox tarayýcýlarý arasýnda herhangi bir ek uygulama ihtiyacý olmadan sesli ve görüntülü görüþme yapmayý saðlayan oldukça inovatif bir tarayýcý içi araçtýr. Firefox Hello bu inovatifliðini tamamen WebRTC protokolünden alýr. Fakat bunun tarayýcýda etkin olmasý VPN/Proxy kullanýrken bile gerçek IP'nin sýzmasý anlamýna geliyor.

19.02.2015 | Devamı »

Online Hesaplarýnýz Ele Geçirilmiþ mi ?ðrenin

Gün geçmiyor ki internete yeni milyonlarca kullanýcý hesap bilgisi düþmüyor olsun. Yine geçenlerde bir araþtýrmacý Web'de bulduðu 10 milyon parolayý ibret olsun diye bir dosya paylaþým sitesine koydu. Peki online hesaplarýnýz internete "düþmüþ" ise bundan nasýl haberiniz olacak?

17.02.2015 | Devamı »

Türkiye'deki Gizli DARPA Sunucularý

CBS'deki "60 Dakika" programýnda geçenlerde ABD Savunma Bakanlýðý Ýleri Araþtýrma Projeleri Ajansý DARPA temalý ve hiç kimsenin internette güvende olmadýðýný anlatýldý. Programýn videosunda çok ama çok ilginç bir harita gösteriliyordu.

11.02.2015 | Devamı »

VPN/Proxy Kullanýrken Gerçek IP Adresi Sýzýyor

Farklý veya ayný web tarayýcýlarý arasýnda herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan sesli arama, video chat ve P2P dosya paylaþýmý yapmayý saðlayan WebRTC adlý teknolojinin, Firefox ve Chrome web tarayýcýlarýndan VPN/proxy kullanýlsa bile lokal ile gerçek internet IP adreslerini sýzdýrdýðý belirlendi.

06.02.2015 | Devamı »

Toplu Web Siteleri Ekran Görüntüleri Alma Aracý

Wmap, web siteleri ile servislerinin topluca ekran görüntülerini alabilen ve genel olarak JavaScript ile yazýlmýþ bir Chrome web tarayýcýsý eklentisidir. Eklentiye adresler toplu olarak ister URL istenirse de Nmap XML çýktýsý ile saðlanarak sitelerin ayný anda topluca ekran görüntüleri alýnabiliyor.

02.01.2015 | Devamı »

Gizli Mobil Dinleme Ýstasyonlarýný Bulun

SnoopSnitch, mobil cihaz kullanýcýlarýnýn sahte baz istasyonu, kullanýcý tabiki ve havadan habersiz güncelleme gibi tehditlere karþý uyarmak amacýyla mobil radyo verilerini toplayýp analiz eden bir Android uygulamasýdýr. Uygulama olasý SMS ve SS7 saldýrýlarýna karþý da uyarabiliyor. Uygulama her cihazda çalýþmýyor ve "root" yetkisi istiyor.

30.12.2014 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 178 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.139.56 | Yüklenme: 0.311 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar