E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Akýllý Mobil Cihazlarýn Sýrlarý Basit Bir TV Anteniyle Bile Elde Edilebiliyor

Geçen hafta RSA'nýn bilgisayar güvenliði konferansýnda bir kriptoloji uzmaný basit bir TV anteniyle iPod Touch'daki bir uygulamanýn çalýþýrken cihaz üzerinden yaydýðý sinyalleri yakalayarak uygulamanýn verileri þifrelemek için kullandýðý gizli anahtarlarý açýða çýkarmayý baþardý. Böylelikle uygulamanýn anahtarýný kullanarak cihazda yapýlan tüm iþlemlere dýþarýdan ulaþabildi. Aslýnda bunun nedeni, akýllý cep telefonlarý ve tabletlerdeki transistörlerin bulunduklarý cihazlarda hassas verileri korumak için kullanýlan þifreleme anahtarlarýný ele veren radyo sinyallerini dýþ dünyaya kendiliðinden sýzdýrmasýdýr. Kýsacasý mobil cihazlarýn çiplerindeki transistörler çalýþýrken aslýnda dýþ dünyaya serbest radyo sinyalleri yayýyor.

 

Telefonlarda þifreleme iþlemlerini gerçekleþtiren çiplerdeki (yonga) transistörlerden dýþarý yayýlan/sýzan radyo sinyalleri aslýnda basit bir TV anteniyle bile yakalabiliyor. Transistörler bu sinyalleri aktif olduklarý anlarda yayarak, sinyalleri alabilen dinleme aygýtlarýnýn o an çipte gerçekleþtirilen iþlemlerin ne olduðunu sinyallerin yapýsýndan kolaylýkla tekrar ortaya çýkarabilmelerini saðlýyor.

Bir TV anteni, amplifikatör ve de sinyalleri yorumlayabilen bir bigisayar yazýlýmýyla þifreleme mekanizmasýnýn radyo sinyalleri yoluyla yaydýðý "1"ler ve "0"larla þifreleme yöntemi yeniden elde edilerek, tüm bir mekanizma çözülüyor. Ýstenilen tarzda yapýlacak antenlerle 3 metreden 100 metre mesafeye kadar akýllý mobil cihazlarýn radyo sinyalleri dinlenilebiliyor.

 


Akýllý cep telefonunun radyo sinyalleri sýzýntýsý demosu

 

Araþtýrmacýlar her bir cihaz için ayrý bir dinleme tekniði gerektiðini, bazý cihazlar için uzun mesafeden (iPod, iPhone, iPad gibi) sinyal elde edebilmek mümkünken, bazýlarý içinse biraz daha yakýnlaþmak gerekebiliyor (HTC modelleri gibi). Sonuçta her türlü cihazýn þifreleme methodu uzaktan tekrar elde edilebiliyor.

Araþtýrmacýlar mobil cihazlarýn çiplerinde alýnabilecek bazý önlemlerle dýþ dünyaya sýzan sinyallerin bulandýrýlabileceðini, her bir üreticinin cihazýnýn donaným veya yazýlým kýsmýnda yapacaðý bir takým modifikasyonlarla dýþarýdan yapýlacak dinlemelerin biraz daha zorlaþtýrýlabileceðini söylüyor. Fakat bunun için üretici temelinde hala kat edilmesi gereken çok uzun bir yolun olduðunun da altýný çiziyorlar.

 

Konuyla alakalý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 10.03.2012 | 23669 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.361 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar