E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Android Telefonlarý da Her Hareketi Ýzliyor

android-takip-ediyoriPhone sizi takip eder de, Android armut mu toplar?! Asla ve kat'a! iPhone'nun kullanýcýlarýn hareketlerini izlediðinin ortaya çýkmasýnýn hemen ardýndan gözler Google'ýn Android iþletim sistemine çevrildi. Yanýt ise bir programcý olan Magnus Eriksson ve bir güvenlik uzmaný olan Samy Kamkar'dan geldi: Android, kullanýcýnýn bütün hareketlerini Google'a gönderiyor.


Google'dan ise cevap çok geçikmedi ve dün (22.04.2011) geldi: ?zet olarak Google tüm Android telefonlarýnýn konum bilgilerini topladýðýný,  fakat bunu anonim olarak ve kullanýcýnýn rýzasýyla yaptýðýný söyledi. Google ayrýca bu bilgileri kullanýcýya kendisi için yarar saðlayabilecek harita, lokanta ve alýþveriþ mekanlarý için ve farklý yollardaki trafiði tahmin etmek için kullandýðýný belirtti! Buradaki 'kullanýcýnýn rýzasýyla' demek, aslýnda bunun default olarak alýndýðýný, kullanýcýnýn ise bunu istemezse iptal etmesi gerektiði manasýna geliyor.


Android Nasýl Takip Yapýyor?

Magnus Eriksson, Android-locdump adlý yaptýðý bir Perl uygulamasý ile Android cihazlarýnda konum ve hareket bilgilerinin /data/data/com.google.android.location/files dizininde cache.cell ve cache.wifi isimli dosyalarda tutulduðunu tespit etti. Bu iki dosya telefonun aktif olduðu anda baðlanmýþ olduðu en son 50 baz istasyonunun bilgisini ve telefon tarafýndan algýlanan en son 200 kablosuz (Wi-Fi) aðýn konumlarýyla birlikte kaydýný tutmaktadýr. Fakat bu dosyalara eriþim iPhone'da olduðu gibi her kullanýcýnýn ulaþabileceði kadar kolay deðil, eriþebilmek için 'root' yetkisi istiyor.

Kayýt iþlemini engellemek için telefonda "Settings -> Location & Security -> Use wireless networks" uzantýsýna gidip seçili olan kutunun tik iþaretini kaldýrmanýz gerekiyor. Tabiki bu iþlem 2.3 sürüm nolu telefonlarda iþe yararken 2.2 nolu sürümde tam olarak iþe yaramýyor.


android-konum-izleme


Aslýnda eski bir hacker olan ama þu an bir güvenlik uzmaný olarak çalýþan Samy Kamkar ise HTC Android telefonlarýnýn kullanýcýnýn konum bilgileri her birkaç saniyede bir toplayýp bir saat içinde de birkaç kez Google'a gönderdiðini tespit etti. Samy geliþtirmiþ olduðu Android Map ile Google'ýn þimdiye kadar Android telefonlarýndan ve street view araçlarýndan topladýðý tüm Wi-Fi router bilgilerini açýða çýkarmaktadýr. Android telefonlarý etraflarýnda testip ettikleri tüm þifreli ve þifrezi tüm kablosuz aðlarýn bilgilerini aðýn çýktýðý routerýn MAC adresi (BSSID) ile birlikte Google'a göndermektedir. Varsa GPS konumlarýyla beraber tam adres tespiti yapmaktadýr.

UYARI: Android Map'ýn bulunduðu sayfaya girdiðiniz andan itibaren, tarayýcýnýzda açýlmýþ bulunan tüm Facebook ve Twitter oturum bilgileri site tarafýndan kayýt edilmektedir. Bu uygulamayý geliþtiren Samy aslýnda eski bir hackerdýr. Siteye girip girmemek tamamen sizin sorumluluðunuzdadýr. Sitenin Gizlilik politikasý ise gerçekten düþündürücü: "Gerçekten mi? Ne Gizliliði!"


Referanslar
· · · · · · · ·
Yazan: | 23.04.2011 | 12818 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.243 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar