E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgisayarlar Bekleme/Uyku Modunda Olsa Bile Ýçindeki Hassas Veriler ?alýnabiliyor

Bilgisayarýnýzý uyku moduna yani beklemeye aldýktan sonra web sayfalarýnda girmiþ olduðunuz þifrelerin, online bankacýlýk bilgilerinin ve daha birçok hassas kiþisel verilerinizin bir anda dijital buharlaþmaya maruz kalarak kaybolduðunu sanýyorsanýz çok büyük bir gaflet içindesiniz. Çünkü Yunanistan'dan bir grup bilimadamý bilgisayarlar bekleme modundayken bile bilgisayardaki mevcut oturum bilgileri ve bir takým hassas verileri bilgisayarýn belleðinden alarak yeniden oluþturmayý baþardý.

 

Araþtýrmacýlarýn temel vurgusu, birçok kullanýcýnýn bilgisayarlarýný kapattýklarýnda, bilgisayarýn geçici hafýzasý olan ve o anki uygulamalara ait olan bilgilerin geçici surette tutulduðu RAM'den (random access memory) de silindiðini sandýklarýný ama aslýnda uçucu ve geçici bir hafýza olan RAM'deki bilgilerin bilgisayarýn herhangi bir güç kaynaðý ile baðlantýsý olmadýðý halde kapatýldýðýnda uçup gittiðini, diðer türlü geçici bilgilerin tümünün eriþilebilir olduðudur.

Yani araþtýrmacýlar RAM'deki bilgilerin elektrik baðlantýsý olduðu sürece gitmediðini ve bilgisayarý basitçe kapatýp gitmenin çok ciddi güvenlik ve gizlilik zaafiyetine neden olduðunu söylüyor. Araþtýrmacýlar bu tür durumlarda uzaktan eriþim yoluyla bile RAM'deki verilerin elde edilebileceðini söylerken, özellikle adli biliþim için RAM'in çok ciddi kanýtlar saðlayabileceðini de ekliyorlar.

 


© Selfburning

 

Araþtýrmacýlar gerçekleþtirdikleri testlerde bu þekilde kapatýlmýþ bilgisayarlarýn RAM'lerin bellek dökümlerinden 5, 15 ve 60 dakika sonra yaptýklarý denemelerde Facebook, Gmail, MSN ve Skype verilerine ulaþabilmiþler. Araþtýrmacýlar elde ettikleri geçici bellek dökümlerinden Firefox web tarayýcýsý ile giriþ yapýlýp kullanýlmýþ olan Gmail, Facebook, Hotmail ve WinRar bilgilerini ve oturumlarý tekrar oluþturmayý da baþarmýþlar.

Araþtýrmacýlar geçici hafýzanýn sadece belli kesin koþullar altýnda üzerindeki verileri kaybettiðini, diðer türlü durumlarda adli biliþim araçlarýyla RAM'deki verilerin kolaylýkla yeniden elde edilebileceðini kanýtlamýþ oldular.

 

Konuyla baðlantýlý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.08.2012 | 2743 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.225 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar