E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Daha Ýyi bir Bilgi Güvenliði için Belgeleri Exe Dosyalarýnýn Ýçine Gizlemek

dosya-gizlemeSteganografi, bilginin alýþýlmadýk bir ortam içinde gizlenmesi yoluyla gizliliðinin saðlandýðý bir güvenlik þeklidir. Steganografi üzerine her geçen gün yeni bir method çýkýyor. Normalde dosya içine dosya gizleme yoluyla belgeler mp3, resim ve video dosyalarýnýn içine gizlenebiliyordu. Ama oynatma süresi ve kalitesine baðlý olarak ortalama bir boyuta sahip olmasý gereken içine belge gizlenmiþ bir medya dosyasý büyük ebatýyla anýnda dikkat çekebiliyor. Peki genellikle dosya boyutlarý hiç sorgulanmayan exe uzantýlý programlarýn içine belge gizlense nasýl olurdu?


Müzik(mp3), resim ve video dosyalarýnýn içine belge ve dosya gizlemenin bir sýnýrý var. ?ünkü örneðin 128 kbps kalitesinde 5 dakikalýk bir mp3 dosyasýnýn boyutu da ortalama 5 MB olur. Yani bunun içine 3 MB'lýk bir PDF belgesi gizlendiði andan itibaren mp3 dosyasýnýn boyutu 8 MB'a çýkar ve çok dikkat çeker. Bu örneklemenin aynýsýný diðer medya türleri için de yapabiliriz. Ýlgili dosyanýn boyutu ne kadar artarsa, o kadar fazla da dikkat çekecektir.


hide-files-folders


Bunula beraber içeriði, boyutu, ne yaptýðý çok sorgulanmayan exe dosyalarý - yani program ve yazýlýmlar - belge gizlemenin en masum yerlerinden biri olabilecek niteliktedir. ?ünkü içlerinde yoðun bir þekilde kod parçacýklarý ve gereksiz framework dosyalarý bulunan exe program dosyalarýnýn ebatlarý zaten genellikle büyüktür.


Hindistan'daki GLNA ve Birla Teknoloji enstitülerinden araþtýrmacýlar exe dosyalarýnýn içine, onlarýn çalýþmasýný ve yapýsýný bozmadan belge gizlemeye olanak saðlayacak bir algoritma geliþtirdiler. Detaylarý International Journal of Internet Technology and Secured Transactions yayýnýnda verilen yöntemle algoritma grafiksel bir arayüz ile gizlenmek istenen belge ve taþeron olarak kullanýlacak exe programý tek bir exe olarak yeniden birleþtiriliyor ve exe dosyasýnýn boyutuda büyümesine raðmen bir program olduðu için dikkat çekmiyor. Ve ilgili exe programý hala kendi fonksiyonlarýný yerine getirebiliyor.


Yeni yöntem sayesinde istenilen her belge çok rahat bir þekilde her exe programýnýn içine gizlenebilecek. Ve exe programý da normal bir þekilde çalýþmaya devam edecek.


Adres: http://dx.doi.org/10.1504/IJITST.2011.039779


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.05.2011 | 3683 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.36 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar