E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

E-Posta Linklerini Spamlardan Kolayca Koruyun

Spam, spam ve yine spam! Sadece 2009 yýlýnda gönderilen 91 trilyon e-postanýn yüzde 81'i spam yani çöp posta. Sizler de muhtemelen yüzde 99 çöp posta kurbanýsýnýzdýr. ?öp postalardan kurtulmanýn aslýnda basit yollarý var.


Ýnternet kullanýcýsý olarak yapacaklarýmýz:

1. Her gördüðümüz boþ kutuya e-posta adresimizi yazmayacaðýz.

2. E-posta zincilerine katýlmayacaðýz. (Bu e-postayý 10 kiþiye gönderirsen cennete gireceksin! :-> )

3. Güvenliði saðlanmýþ ve gerçekten güvenilir web sitelerine ya da forumlara e-posta adreslerimizi vereceðiz.

4. Boþ iþler için ayrý yani kiþisel resmi iþlerimizde kullanmayacaðýmýz bir tane yanýltýcý/fake e-posta adresi oluþturacaðýz.


Web tasarýmcýsý ve programcýsý olarak yapacaklarýmýz:

Siteye koyulacak bütün e-posta adreslerini direkt yazmak yerine ya resim kullanacaðýz ya da e-postalarý þifreleyip yazacaðýz. Her e-posta adresi için resim oluþturmak biraz zahmetli olabilir. Fakat bir yardýmcý php veya javascript kodu ile bunlarý þifrelemek gayet mümkün. 

PHP eposta_koru() sayfalara yerleþtireceðiniz e-posta linklerini çöp mesaj gönderem spam ve örümcek robot toplayýcýlarýna karþý otomatik olarak þifrelereyen bir php fonksiyonudur. Sayfa her yenilendiðinde farklý bir anahtar þifresi üreten javascript kodu üretiyor.

Ziyaretçinin gördüðü sadece e-posta linkinin kendisi oluyor. Fakat o linkin arka planýnda þifrelenmiþ bir kod parçasý mevcut. Eðer ziyaretçinin tarayýcýsýnda javascript etkin deðilse, e-posta adresi yerine "[Javascript korumalý e-posta adresi. Adresi görmek için lütfen tarayýcýnýzý javascript özelliðini aktif hale getirin.]" yazýsý çýkýyor. 


eposta_koru() fonksiyonu:

function hide_email($email)
{ $character_set  = '+-.0123456789@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'; $key = str_shuffle($character_set);
$cipher_text = ''; $id = 'e'.rand(1,999999999);
for ($i=0;$i<strlen($email);$i+=1)
$cipher_text.= $key[strpos($character_set,$email[$i])];
$script = 'var a="'.$key.'";var b=a.split("").sort().join("");var c="'.$cipher_text.'";var d="";'; $script.= 'for(var e=0;e<c.length;e++)d+=b.charAt(a.indexOf(c.charAt(e)));';
$script.= 'document.getElementById("'.$id.'").innerHTML="<a href=\"mailto:"+d+"\">"+d+"</a>"'; $script = "eval("".str_replace(array("\",'"'),array("\\",'"'), $script)."")";
$script = '<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/'.$script.'/*]]>*/</script>';
return '<span id="'.$id.'">[javascript protected email address]</span>'.$script; }


Fonksiyonun kullanýmý:

<?php echo eposta_koru('test@test.com'); ?>

Yukarýdaki kodlarý sitenizin gerekli yerlerine koyun ve kullanmaya baþlayýn.

PHP eposta_koru fonksiyonun orjinali Tim Williams (Arizona ?niversitesi), Andrew Moulden (Site Engineering Ltd.) ve Ross Killen (Celtic Productions Ltd.) tarafýndan geliþtirilmiþtir. Detaylý bilgi için http://www.maurits.vdschee.nl/php_hide_email adresini de ziyaret edebilirsiniz.


Ayrýca yukarýdaki kodlarla uðraþmak yerine daha kolay bir yol da deneyebilirsiniz. E-Siber'in yeni hizmeti "Anti-Spam E-Posta Linki Korumasý" sayfasýndan da bu iþi kolaylýkla yapabilirsiniz. ?ifrelenmesi gereken e-posta adresini yazýp þifrelemeyi gerçekleþtirdikten sonra otomatik olarak oluþturulan kodu istediðiniz gibi kullanabilirsiniz:


Anti-Spam E-Posta Linki Korumasý: http://www.e-siber.com/anti-spam-korumasi/


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.02.2010 | 2956 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.198.222 | Yüklenme: 0.428 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar