E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'ta Mutlaka Deðiþtirilmesi Gereken Ýki Gizlilik Ayarý

Facebook'un çok çirkin bir huydur ki, yeni bir özelliðini devreye soktuðunda sizin o ana kadar kendi kiþisel gizlilik, güvenlik ve mahremiyetiniz adýna yaptýðýnýz ne kadar hassas ayar varsa hepsini tekrar eski varsayýlan (default) haline getirmesidir. Yani tabiri caizse sizi tam manasýyla dýmdýzlak bir mudurnu piliç haline dönüþtürür! Geçenlerde baþlatýlan ve yakýnda bütün profillere de uygulanacak olan yeni profil sayfalarý nedeniyle daha þimdiden bazý sýkýntýlý ayarlar yapýlmýþ bile. Özellikle "abone ol" düðmesinin kiþilerin mahremiyeti üzerinde doðrucaðý çok ciddi sýkýntýlar var.

 

Facebook'un "Abone Ol" düðmesi ile bilindiði üzere arkadaþýnýz olmayan kiþiler herkese açýk olarak paylaþtýðýnýz bütün paylaþýmlarýnýza eriþebiliyor. Fakat þöyle bir problem daha var ki, çok çok eski gönderilerinizde dikkat etmediðiniz bazý paylaþýmlarýn da herkese açýk olma riski söz konusu. Ýþte buna engel olmak için, Facebook hesabýnýza giriþ yapýp "Gizlilik Ayarlarý" sayfasýna gidiyorsunuz: https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy

 

Açýlan sayfadan "Eski Gönderilerinin Hedef Kitlesini Sýnýrla" bölümünden "Eski Gönderilerini Kimlerin Görebileceðini Yönet"e týklýyorsunuz. Ardýdan açýlan pencereden "Eski Gönderileri Sýnýrla" düðmesine basarak, size abone olanlarýn eski paylaþýmlarýnýzý görmesini engelleyebiliyorsunuz:

 

Ayrýca bununla beraber Etiketleme sistemi de deðiþerek, eðer siz istemezseniz yani sizden onay alýnmadan hiçbir þekilde isminiz ya da profiliniz baþka bir paylaþýmda etiketlenemeyecektir.

Bunun için yine "Gizlilik Ayarlarý" sayfasýndan (https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy) "Etiketler Nasýl Çalýþýr" bölümünden "Ayarlarý Düzenle" baðlantýsýna týklayarak açýlan pencereden tüm ayarlarý yukarýdan aþaðýya 'Açýk', 'Açýk', 'Özel: Sadece Ben', 'Kapalý' ve 'Kapalý' þekline getirerek gizlik ve mahremiyet ayarlarý tekrar sýký bir hale getirebiliyorsunuz:

 

Konuyla ilgili olarak Facebook Abone Ol Düðmesi yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 28.09.2011 | 13815 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.244 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar