E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'un Ortak Arkadaþlar Tehlikesi

Facebook'taki 'ortak arkadaþlar' özelliði, profiline baktýðýnýz kiþi ile sizin ayný anda arkadaþ olduðunuz kiþileri gösterir. Siz A ile arkadaþsanýz, B de A ile arkadaþsa, B'yi incelediðinizde A ortak arkadaþýnýz olarak gösterilir. Ýþte bu özellik aslýnda pek de dost canlýsý olmayýp, ciddi güvenlik riskleri doðuruyor.

 

 

Bir grup araþtýrmacýya göre Facebook kullanýcýlarý profillerinin gizlilik ayarlarýný ne kadar sýký bir þekilde ayarlasalar da, sosyal aðýn 'ortak arkadaþlar' özelliði siber saldýrganlar için birçok özel ve kiþisel bilginin elde edilmesine olanak saðlýyor. Zira 'ortak arkadaþlar' özelliði güvenlik ve gizlilik ayarlarý düþünülerek tasarlanmamýþ. Ve böyle büyük bir kullanýcý tabanýna sahip sistemlerde, küçük bir gizlilik ihlalinin önemli bir etkisi olabiliyor.

 

Araþtýrmacýlar, bünyesinde milyonlarca arkadaþ baðlantýsý bulunduran 63,731 adet Facebook kullanýcýsý üzerinde gerçekleþtirdikleri saldýrýlarda, hedef aldýklarý üyelere ulaþmak için iki kiþi ve üçü kiþi arasýndaki mesafe kuralýyla birlikte hedefin arkadaþýnýn arkadaþlarý, sonra da bu arkadaþlarýn hedefe ulaþýlmasýný saðlayacak dolaylý arkadaþlýklar üzerinden hedef kiþinin etrafýndaki bütün Facebook arkadaþlarýna ulaþarak etrafýný hýzla çevirmeyi baþardýlar.

 

Araþtýrmacýlar bir hedefin özel arkadaþlarýnýn %60'ýna 'ortak arkadaþlar' özelliði ile, özel arkadaþlarýnýn uzak komþularýnýn da ele geçidikleri 100 Facebook hesabý yoluyla %67'sine ulaþmayý baþardýlar. Herhangi birinin hedefe koyduðu kiþinin, sadece Facebook'taki 'ortak arkadaþlar' özelliðini kullanarak önemli, özel bilgi ve baðlantýlarýna ulaþabiliyor olmasý, Facebook'un sosyal arama özelliðinin de gelmesiyle birlikte að üzerinde istenildiðinde ulaþýlamayacak hiç kimsenin kalmayacaðýný bariz bir þekilde gösteriyor.

 

Araþtýrmanýn detaylarýna ulaþmak isteyenler bize ulaþmalarý halinde ilgili kaynaða ulaþabilirler. Ayrýca konuyla ilgili olarak diðer yazýlara da bakabilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 09.06.2013 | 3548 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.303 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar