E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Uygulamalarýnýn Gizlilik, Güvenlik ve Mahremiyet Sicilleri ile Ýtibar Dereceleri

App Advisor, Secure.me'nin 50 milyondan fazla Facebook kullanýcýsý ve 500,000'den fazla Facebook uygulamasýný tarayarak uygulamalarýn kullanýcýlarýn gizlilik, güvenlik ve mahremiyetlerine ne kadar önem verdikleri ve hangi hassas verilerini aldýklarýna dair dünyanýn en büyük Facebook uygulamalarý itibar aðý ve tarayýcý eklentisidir.

 

Özellikle kullanýcýlarýn çoðu kez bilinçsiz olarak kullandýklarý Facebook uygulamalarý (bunlara oyunlar da dahil), kullanýcýya ait birçok hassas veriyi hesaba eriþim yetkisi aldýðý andan itibaren sürekli bir þekilde çekmektedir. Hatta bu uygulamalarýn çoðu eriþim yetkisini kaldýrsanýz bile elindeki verileri hiçbir zaman silmemektedir.

Ýþte Secure.me de Facebook uygulamalarýný, kullanýcýdan aldýklarý eriþim izni yetkileri, uygulamanýn davranýþlarý ve kullanýcýnýn derecelendirmelerine göre deðerlendirip, uygulamalara kullanýcýnýn gizliliði, güvenliði ve mahremiyeti baðlamýnda bir itibar puaný vermekte ve onu puanlamaktadýr:

 

Secure.me bu iþi App Advisor altýnda bir aðda tüm herkese ister uygulamayý kendi sayfasýndan sorgulayarak isterseniz de Firefox veya Chrome eklentisi aracýlýðýyla otomatik olarak gerçekleþtirmektedir.

App Advisor tarayýcý eklentileri Facebook hesabýnýza baðlanýp, izinsiz iþler yapan zararlý uygulamalarý tespit ederek aþýrý derecede fazla kiþisel veri toplanmasýný, profilinizi spama ve güvenlik risklerine maruz býrakmalarýný engellemektedir. App Advisor her Facebook uygulamasýný çok kötüden (kýrmýzý) çok yükseðe (yeþil) doðru basamaklarda derecelendirmektedir.

 

Adres: https://apps.secure.me
Firefox indir: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/secureme
Chrome indir: https://chrome.google.com/webstore/detail/lfcddpkp...

 

Secure.me'nin 500,000 uygulamadan elde ettiði bazý ilginç bulgular:

  • Facebook uygulamalarýnýn %63'ü (her 10 uygulamadan 6'sý) kullanýcýnýn arkasýndan onun zaman tünelinde paylaþým yapýyor.
  • Uygulamalarýn 3'te 2'si (%69) kullanýcýlarýn e-posta adresini biliyor.
  • Uygulamalarýn %30'u kullanýcýlarýn doðum gününü biliyor.
  • Uygulamalarýn %5'i kullanýcýlarýn profil resimlerinin de ötesine geçerek fotoðraf albümlerine ve videolarýna ulaþýyor.
  • Uygulamalarýn %10'u kullanýcýlarýn hobileri ve ilgi alanlarý hakkýnda bilgi topluyor.
  • Uygulamalarýn %10'u kullanýcýlarýn check-in, memleketi ve yaþadýðý þehir de dahil olmak üzere bütün coðrafi konumlarýný topluyor.
  • Uygulamalarýn %21'i kullanýcýlarýn üzerinden arkadaþlarý hakkýnda doðum günleri, eðitim ve iþ bilgileri dahil olmak üzere birçok veriyi çekiyor.

· · · · ·
Yazan: | 06.09.2012 | 3896 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.368 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar