E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Videolarýnýn Yüzde 15'i Tehlike Saçýyor

Symantec'in en son yayýlandýðý rapora göre Facebook'taki her 20 videodan 3'ü tamamen 'fake' yani bir likejacking aldatmacasýndan ibaret. ?u an için Facebook'taki en büyük tehditlerden biri olan likejacking, Facebook'ta görünen bir çeþit spam virüs ve "beðen"lerinizi kaçýran bir tür kötücül tehdittir (malware). Araþtýrma için 2 Aðustos'ta Facebook'ta paylaþýlan 3,5 milyon video içeriðini inceleyen Symantec ise bu videolarýn %15'in Facebook kullanýcýlarý için çok ciddi tehlike saçtýðýný belirledi.

 

Aslýnda yeni bir saldýrý türü tekniði olmayan likejacking, bir çeþit clickjacking örneðidir. Yani týkladýðýnýz linklerin görünürdeki görevinden farklý olarak arka planda baþka kötücül faaliyetleri devreye sokmasýdýr. Buradaki durum ise tamamen Facebook'un yayýlým mecrasý olarak kullanýlmasýdýr.

Facebook'ta bir video içeriðini beðendiðinizi sanarak týkladýðýnýz bir paylaþým, aslýnda gizli bir iframe içerdiði ve de içinde bambaþka bir yönlendirme ve kötücül faaliyet barýndýrdýðý için hem onu beðenen kiþi hem de onun arkadaþlarýnýn bunu görüyor olmasýndan ötürü çok ciddi bir tehlike arz etmektedir. Böylelikle aldatmaca diðer profil arkadaþlarýna da yayýlmaktadýr.

Daha da kötüsü ise bu yolla bilgisayarlara kötücül yazýlým yaymak ve hassas kiþisel bilgileri çalmak oldukça kolaylaþýyor. Çünkü likejacking tamamen viral bir þekilde yayýlým göstermektedir.

 

Symantec ise bu raporla Facebook profillerinin akýþlarýný ve duvar paylaþýmlarýný takip edip, içlerinde sahte ve tehlikeli olan baðlantýlarý tespit ederek, Facebook kullanýcýlarýný oltalama (phishing) sitelerine, kötücül download baðlantýlarýna ve güvenlik olmayan web sitelerine karþý korumayý saðlayan çok yararlý bir uygulamasýný duyurdu. Aslýnda zaten bir online web güvenliði taramasý uygulamasý olan Norton Safe Web'in bir de Facebook için olan sürümü çýkmýþ oldu.

Bu uygulama ayrýca likejacking içeren paylaþýmlarý iþaretleyerek, Facebook kullanýcýsýnýn diðer profil arkadaþlarýný da bu paylaþýma týklamamalarý konusunda uyarýcý niteliði olan bir paylaþýmý da uygulamayý kullananýn profilinde otomatik olarak paylaþarak diðer kiþilerin de bunu görmesini saðlýyor.

 

Facebook Uygulamasý: https://facebook.com/./application.php?id=31087717...

 

Konuyla ilgili olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.09.2011 | 6867 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.291 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar