E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Zorla-Beðen Düðmesi ve Bundan Korunma Yollarý

facebook-delindiSon zamanlarda özellikle Facebook Like (Beðen) düðmesinde 'zorla beðen' yaptýrmak için çok ciddi kod çalýþmalarý yapýlýyor. Farklý sürümler üzerinde yaptýðýmýz denemelerde bu düðmelerin çalýþtýðýný gördük. Fakat ziyaretçileri rýzalarý dýþýnda beðenmeye zorlayan bu yöntemlere hem Facebook savaþ açmýþ durumda hem de bunlarýn virüs ve malware gibi son kullanýcýya yönelik çok ciddi tehlikeleri söz konusu.


Facebook Beðen (Like) düðmesi aslýnda kodlarýnýn doðasý ve programlama hilelerinin çokluðu itibarýyla manipülasyona oldukça açýk bir uygulamadýr.

?u sýralar gerek Türk site, forum ve bloglarýnda gerekse de yabancý kaynaklarda daðýtýlan zorla-beðen kodlarý, temelde ziyaretçinin rýzasý ve haberi olmadan, sadece sayfada gezinirken bile otomatik olarak sayfayý beðendirme üzerine iþliyor. 


zorla beðen-like


Bazý site, forum ve blog sahipleri bu yönteme, az olan ziyaretçi trafiklerini bir þekilde artýrmak, niteliksiz ve hiçbir iþe yaramayan içeriklerini hileli yollardan Facebook'u kullanarak yaymak için baþvurmaktadýrlar.

?zellikle virüs, malware ve spyware benzeri kötücül uygulamalar yaymak isteyenlerin ekmeðine yað sürebilecek bu yöntemler, zaten çoðu bilinçsiz olan son kullanýcýnýn canýný epey bir yakacaða benzer.

Zorla-beðenmeyi ilk icat edenlerden olan bir blog sahibinin (ismini vermiyoruz) yaptýðý bu uygulamayý sayfasý üzerinden de yaymaya baþlamasýyla Facebook yönetiminden tehdit vari bir mektup aldý. Blog sahibi mektuptan sonra içeriði sayfasýnan kaldýrmak zorunda kaldý. Facebook, beðen düðmesi üzerinde manipülasyon yapanlarý yakýn bir zamanda Facebook üyeliðinden atmakla kalmayýp dava da edebilir.


Zorla-Beðen Düðmesi Nasýl ?alýþýr?

Zorla-Beðenme düðmesinin 2 türü vardýr:

1.) Sayfaya gizlice yerleþtirilen zorla-beðen düðmesi. Bu düðmeyi kesinlikle göremezsiniz. Arka planda yapýlan kod hileleri ile gizlenir. Ziyaretçi sayfada masum bir þekilde dolaþýrken herhangi bir boþluða dahi týklasa otomatik olarak o gizli düðmenin belirttiði adresi profilinde beðenmiþ olur. Bu kodu fark etmek zordur. Sayfada boþluklarda fare imlecinizi gezdirirken sanki altta bir link varmýþ gibi farenin imleci aktif hale geçer: aktif-fare-imleci.

Eðer ziyaret ettiðiniz sayfada görünürde herhangi bir Facebook Beðen düðmesi yoksa, arka planda gizlenmiþ bir zorla-beðen düðmesi vardýr. Sýk sýk Facebook profilinize bakarak zorla beðendiðiniz baðlantýlarý kaldýrabilirsiniz.

Bu düðmenin demosunu görmek için týklayýnýz. (Dikkat: boþuna kodlarý almaya çalýþmayýnýz. ?ünkü kodlar demo amacýyla kilitlenip þifrelenerek kullanýlmýþtýr.)


zorla-link-begen2.) Sayfalarda gezinirken bazý linklerin üzerine gelindiðinde þeffalýk oraný yüksek bir beðen düðmesi çýkar. Siz linke týkladýðýnýzda tam açýlýrken kýsa bir an duraksama yaþanýr. Ýþte tam bu sýrada eðer tarayýcýnýzda Facebook profiliniz açýksa, zorla-beðen düðmesinin yönlendirildiði adresi otomatik olarak beðenmiþ olursunuz.


Zorla-Beðenme Düðmesinden Nasýl Korunabilirsiniz?

Eðer internette çok geziniyorsanýz, ara ara Facebook profil sayfanýzý gözden geçirmenizde fayda olacaktýr. Profilinize baktýðýnýzda istem dýþý yaptýðýnýz beðenleri kaldýrýp, o beðenmenin yapýldýðý adres bir daha ziyaret etmezsiniz. Bu biraz da bilinçli ziyaretçi olmayla alakalý bir durumdur.

Diðer bir korunma yöntemi ise þu an için sadece Google Chrome web tarayýcýsýnda olan Anti forced like eklentisini kurmaktýr. Eklentiyi kurduðunuz anda bu tür zorla-beðen düðmelerinin gazabýndan otomatik olarak korunmuþ olacaksýnýz.

Diðer tarayýcý eklentileri çýktýðýnda buraya eklenecektir.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.04.2011 | 19795 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.222 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar