E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google 1. Sayfa Sonuçlarýnýn Yüzde 25'i Kötücül

Siber saldýrganlarýn sýkça baþvurduðu bir yol olan arama motoru sonuçlarýnýn zehirlenmesiyle baþta Google olmak üzere en çok kullanýlan arama motorlarýnýn 1. sayfa sonuçlarýna SEO marifetiyle kötücül içerikli ve zararlý uygulama barýndýran web sayfalarýnýn çýkmasý saðlanarak saldýrýnýn hinterlandý bir anda milyonlarca kullanýcýya kadar geniþletilmiþ oluyor. Bu o kadar ciddi bir noktaya ulaþtý ki, Symantec'in yaptýðý araþtýrmaya göre Google'ýn 1. sayfa sonuçlarý linklerinin %25'i kötücül içerik barýndýrýyor.

 

Arama motorlarý genelde sadece indeksleme yaparken, sitelerin güvenli olmasýyla çok fazla ilgilenemiyor. Google bile bu konuda "safe browsing" özelliðinin yetersiz kaldýðýný düþünmüþ olmalý ki, geçen yýl popüler online virüs tarama sitesi Virus Total'i satýn almýþtý. Zira sadece siteleri indekslemek ve sorumluluðu da sonuçlardaki linklere týklayan kullanýcýlara býrakmak çok makul gözmüyor.

Çoðu internet kullanýcýsýnýn virüslü ve kötücül içerikli siteler konusunda bilgisiz olmasý ve arama sonuçlarýnda 1. sayfalarýn yine arama motoru optimizasyonlarý (SEO) yoluyla zehinlenmesi neticesinde birçok kullanýcý ya bir botnet aðýnýn zombi üyesi oluyor ya da 1. sayfa linklerine týklayarak bulaþtýrdýðý trojanlar yoluyla online bankacýlýk gibi çok önemli bilgilerini siber korsanlara kaptýrýyor.

Özellikle önemli gün, olay ve kamuoyu gündemine ait konularda güncel web sayfalarýnýn sürekli ilk sayfalarda çýkmasýný fýrsat bilen siber saldýrganlar, bu tür durum ve zamanlara sahte ve kötücül içerikli siteleri gündeme uygun anahtar kelime ve baþlýklarda üreterek arama motorlarýnýn zehirlenmesini saðlýyor.

 

 

Arama motoru zehirlenmesinden korunmanýn aslýnda çok pratik bazý yollarý var:

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak okunmasý gereken diðer yazýlara da bakabilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 26.01.2013 | 5502 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.379 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar