E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Profiliniz Reklamlarda Kullanýlmasýn

Büyük bir istek ve keyifle kullanýlan yetenekli Google araçlarýnýn ücretsiz olmasý insanlarda bu hizmetlerin ömür boyu bedava olacaðý veya kalacaðý intibaýný her daim taze tutar. Ama acý bir gerçek ki, severek kullanýlan ücretsiz internet servislerinin görünmeyen gizli ücreti aslýnda bizzat sizsiniz. Ücretsiz hizmetler kiþisel verilerinizi yani aslýnda sizi dilediði gibi satar.

 

Ýnternetteki ücretsiz servislere býraktýðýnýz kiþisel verileriniz, alýþkanlýklarýnýz, deneyimleriniz yani zatýnda 'siz', kendi verdiðiniz izinle alýnýp satýlan bir meta gibidir. Çoðu zaman ücretsiz ve yetenekli internet hizmetlerini sunan büyük oyuncular, servislerindeki kullaným koþullarý üzerinden kendilerine "siz"i sýnýrsýz olarak kullanma hakký tanýrlar.

 

Bunun en son örneðini Google'a Google+ profillerini "Paylaþýlan Öneriler" kýlýfý altýndan etkinliklerinize baðlý olarak, adýnýzý ve profil fotoðrafýnýzý, reklamlarda görünen paylaþýlan önerilerde gösterme uygulamasýyla öðrenmiþ olduk. Yani Google, sevdiðiniz, beðendiðiniz, düþük not verdiðiniz, týkladýðýnýz öðleri baþkalarýna da gösterme selahiyetini üzerine (ücretsiz olarak) almak istiyor:

 

Ama tabi Google bunu yaparken, kýsmen de olsa paylaþýlan önerilerde görünmeme özelliðini aktifleþtirme veya kapatma özelliðini kullanýcýnýn tercihine (!) býrakýyor. Çoðu kullanýcýnýn görmediði ya da fark etmediði bu "Paylaþýlan Öneriler" özelliðini yani aslýnda reklamlar yoluyla bütün herkese ayan olma fonksiyonunu https://plus.google.com/settings/endorsements adresine giderek kapatabiliyorsunuz.

 

"Paylaþýlan Öneriler" sayfasýna gittiðinizde alt kýsýmda yer alan "Etkinliklerime baðlý olarak Google, adýmý ve profil fotoðrafýmý, reklamlarda görünen paylaþýlan önerilerde gösterebilir." seçeneðinin aktif olmamasý reklamlarda görünmemeniz için þimdilik yetiyor!


· · · ·
Yazan: | 11.10.2013 | 1910 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.386 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar