E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Saldýrýya Uðrayan Sitelere Yardým Ediyor

Kurumsal ya da kiþisel olmasý fark etmeksizin web sitelerinin zararlý yazýlým ile kod saldýrýsýna uðramasý ya da hacklenmesi, sahiplerinin bütün emeklerini ve prestijlerini berhava edebilir. Google da bu konuda önemli bir adým atarak saldýrýya uðramýþ sitelerle ilgili olarak web yöneticilerinin yapmasý gerekenleri adým adým talimatlandýrarak bir kriz yönetimi hazýrlamýþ.

 

Google sitelerin saldýrýya uðradýðýný veya zararlý kod bulaþtýrdýðýný tespit eder etmez ilk önce arama sonuçlarýnda bunu çok belirgin bir biçimde kullanýcýlarýna bildiriyor. Eðer saldýrýya uðrayan site sahibinin Google Web Yöneticisi Araçlarý hesabý varsa, Google bu durumu aracý üzerinden site sahibine de anýnda iletiyordu. Ýþte Google bunu bir adým daha ileriye götürerek bu aracý üzerinden kod enjekte edilen sayfalarý ile kodun kendisini veya içerik enjektesini kendisi otomatik olarak algýlayýp site sahibine neyi nasýl ve nerede düzeltmesi gerektiðini gösteriyor:

 

 

Google bir dizi yönergeyle özellikle siteleri saldýrýya uðrayýp ele geçirilenler olmak üzere ve kötücül kod bulaþanlarýn adým adým ne yapmalarý gerektiðini, özetle kurtarma sürecini belirtiyor. Buna göre herhangi bir þekilde saldýrýya uðramýþ sitelerin sahiplerinin yapmasý gerekenler aþaðýdaki gibi takip edilebiliyor:

 

Adým Baþlýk Gereken teknik uzmanlýk
1 Genel bakýþý izleyin Baþlangýç
2 Barýndýrma hizmeti saðlayýcýnýzla iletiþime geçin ve bir destek ekibi oluþturun Baþlangýç
3 Sitenizi karantina altýna alýn Orta
4 Web Yöneticisi Araçlarý ile iletiþime geçin Orta
5 Zararýn kapsamýný belirleyin (spam ile saldýrýya uðramýþ) veya
Zararýn kapsamýný belirleyin (kötü amaçlý yazýlým ile saldýrýya uðramýþ)
Geliþmiþ
6 Güvenlik açýðýný tespit edin Geliþmiþ
7 Sitenizi temizleyin ve bakýmýný yapýn Geliþmiþ
8 Ýnceleme isteði gönderin Orta

 

Google saðladýðý bu yönergede sunduðu teknik bilgilerle de birçok yeni bilgi öðretiyor ve teknik kazanýmlar saðlýyor.


· · · · ·
Yazan: | 14.11.2013 | 8353 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.36 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar