E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Web Tarayýcý Parmak Ýzlerini de Topluyor

Google'ýn insanlarý sürekli takip etmek için envai çeþit taklalar attýðý artýk herkesin malumu iken, buna raðmen Google'ýn hala 'rahatça' kullanýlmasý delillerin gözlere sokarcasýna gösterilmemesinden olsa gerek. Ýþte Google'ýn bir kendi aracýný kullanarak internetteki benzersizliðinizi ele veren web tarayýcý parmak izini nasýl aldýðýný görmenin çok basit bir yolu var.

 

Ýnternette gezinmek için kullandýðýnýz web tarayýcýlarýnýn mevcut sürümü, üzerinde kurulu bulunan eklentileri, bilgisayarýn ekran boyutu, renk derinliði, üzerinde kalan çerezleri, sistem yazý tipleri, user agent ve HTTP header gibi bilgileri birer benzersiz tarayýcý parmak izine dönüþerek ziyaret edilen sitelere bunu iletebilmektedir. Eðer web tarayýcýnýzýn ayarlarý diðer tüm internet kullanýcýlarý arasýndan sýrýtacak þekilde çok ayýrýcý ve belirgin bir konfigürasyona sahipse, bu sizin bulunmanýzý ve takip edilmenizi daha da kolaylaþtýran bir dezavantaja dönüþtürüyor. Zira siz çerezleri iptal etseniz bile, tarayýcýnýzýn sitelerde býraktýðý parmak izleri sizi benzersiz kýlabiliyor. Bu da anonimliðe önemli ölçüde menfi etki etmektedir.

 

Maalesef Web'in en baþta gelen Google, Facebook ve Twitter gibi büyük oyuncularý size hedefli reklamlar gösterebilmek ve internette onlarýn servisleri haricinde baþka bir yerde bile gezinirken adýmlarýnýzý takip edebilmek için çerezler dýþýndaki bu çok etkili web tarayýcý parmak izi yönteminden azami derecede faydalanmaktadýr. Bu yazýnýn konusu olan deneyimizde Google'ýn "Geri Bildirim Aracý"ný kullanarak, internet kullanýcýlarýna ait tarayýcý parmak izlerinin aslýnda arka planda nasýl toplandýðýný göstermeye çalýþacaðýz:

 

Google'ýn "Geri Bildirim Aracý"ný çýkarmak için https://www.google.com.tr/search?q=hava+durumu sorgusunu gerçekleþtirip, gelen sonuçlarýn üstünde yer alan hava durumu widget uygulamasýnýn altýndaki "Geri bildirim gönder" baðlantýsýna týklayýp, adýmlarý takip ettiðinizde üsteki resimdeki gibi görünen bir son pencere gelecektir. Bu popup penceresinin sol bölmesinde Google'ýn aslýnda 'sýradanmýþ' gibi toplamýþ olduðu tarayýcý bilgilerinin bir destan gibi listelendiðini görebilirsiniz. Burada "pluginNames"in altýnda tarayýcýnýza kurmuþ olduðunuz harici eklentilerin bile listelenmiþ olduðunu da görebiliyorsunuz.

 

Ýþte tüm bu verilerin bütünü sizin internette gezinmek için kullandýðýnýz web tarayýcýnýza ait bir benzersiz parmak izi kimliðini çýkartmaktadýr. Maalesef bu takibata engel olmak neredeyse imkansýz gibi. Sadece bu takibatý hafifletmenin yani sýzan verileri azaltarak seyreltmenin bazý yollarý var. Örneðin, bu önlemlerden biri olan ve Firefox kullanýcýlarýnýn iþine yarayabilecek FireGloves eklentisidir. Ayrýca aþaðýdaki baðlantýlardan numaralandýrýlmýþ üç yazýda yer alan yöntemlerden de yararlanabilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 03.03.2014 | 2361 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.467 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar