E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google, Web Tarayýcýlarýnýn Gizlilik ve Güvenlik Ayarlarýný ?aktýrmadan Baypas Ediyormuþ

Google'ýn, web sitelerine tarama robotlarýnýn takibini engellemek için yerleþtirilen kodlara raðmen siteleri indekslediðine ama bunlarý arama sonuçlarýnda göstermediðine bile henüz yeni alýþmýþken, bu sefer de geçenlerde Wall Street Journal'da yayýnlanan bir araþtýrmada Safari web tarayýcýsýnýn gizlilik ve güvenlik ayarlarýný gizlice baypas ederek milyonlarca kullanýcýnýn bilgisi dýþýnda çaktýrmadan tarayýcý davranýþlarýný izlediðine þahit olduk. Meðerse olay sadece Safari ile de sýnýrlý deðilmiþ! Microsoft'un uzmanlarý Safari olayýnýn hemen sonrasýnda Google'ýn Internet Explorer'ýn da güvenlik ve gizlilik ayarlarýný ihlal edip etmediðini inceledi ve Google'ýn Internet Explorer'daki gizlilik ve güvenlik ayarlarýný baypas ederek kullanýcýlarý gizlice takip ettiði gerçeðinin farkýna vardý.

 

Anlatýlana göre Google ile bazý dijital reklam þirketleri Apple ürünü olan Safari web tarayýcýlarýndaki koruma kalkanýný bypass ederek, fark ettirmeden kullanýcýlarý takip ediyordu. Buna göre, Google ile Vibrant Media Inc, Media Innovation Group LLC ve PointRoll Inc, Safari üzerinde takip edilmeye karþý otomatik olarak gelen (default) kodlarý kýrmýþ.

Gerçeðin ortaya çýkmasýnýn hemen ardýndan Google bu uygulamasýný anýnda iptal etmiþ. Ama bu durum Google'ýn internet kullanýcýlarýnýn mahremiyetine aslýnda pek de saygý göstermediðini artýk anlamamýz açýsýndan çok ibretlik bir vaka oldu. Fakat olay bununla bitmedi. Microsoft olayýn hemen arkasýndan yaptýðý araþtýrmada Google'ýn Internet Explorer'da kullanýcýlarýn kendi tercihleriyle ayarladýðý güvenlik ve gizlilik tercihlerini bir þekilde baypas ederek kullanýcýlarý çaktýrmadan takip ettiði ortaya çýktý.

 

 

Microsoft'un yaptýðý araþtýrmaya göre Google, Internet Explorer 9'un P3P protokolünü (Platform for Privacy Preferences Project - Gizlilik Tercihleri ​​Platformu Projesi) ihlal ederek kullanýcýlarý çaktýrmadan izliyormuþ.

P3P protokolü, web sitelerine Internet Explorer tarayýcýsý ile kendi gizlilik politikalarýný paylaþmalarýný saðlýyor. Böylece kullanýcý her sitenin gizlilik politikasýný okumak yerine web tarayýcýsýna önceden tanýmlý kurallar yoluyla gizlilik politikalarýný tarayýcýya inceletmektedir. Böylelikle kurallarý geçen siteler herhangi bir engelle karþýlaþmadan kullanýcýya hizmet vermektedir. Eðer bir sitenin P3P politikasý yoksa ya da kurallarý karþýlamadýðý halde kullanýcýyý takip etmek için çerez (cookie) býrakmak isterse, tarayýcý bunu bloke ediyor. Bu da 3. parti uygulamalarýn ve reklamcýlarýn kullanýcýlarý takip etmesini engelliyor.

Fakat Google, tam protokol kontrolü esnasýnda Internet Explorer'a:

P3P: CP="This is not a P3P policy! See http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=151657 for more info."

mesajýný göndererek kurallarý yanýltýyor ve kullanýcýlarý takip ediyormuþ. Microsoft da bu duruma engel olmak için kendi P3P sayfasýnda hemen yeni kurallarýný yayýnladý. Internet Explorer kullanýcýlarý burada kurallarý tarayýcýlarýna yükleyerek Google ve benzeri reklam þirketlerinin takibinden korunabiliyor:

 

Microsoft'un Yeni P3P Kurallarý

Internet Explorer 9 kullanýcýlarý http://ie.microsoft.com/testdrive/browser/p3p sayfasýna gittiðinde karþýlarýna 3 mavi kutucukta yeni izleme koruma listeleri çýkacaktýr. Bunlar "Block third-party Google site tracking", "Add the EasyPrivacy Tracking Protection List" ve "Add the Fanboy Tracking Protection List"'tir. Kullanýcý bunlardan herhangi birine týkladýðýnda, karþýsýna alttaki pencerenin benzeri çýkacaktýr:

 

Açýlan pencereden "Liste Ekle" düðmesine bastýðýnýz anda itibaren Internet Explorer 9 tarayýcýnýz bu izleme koruma listesinin kuralýna göre sizleri Google ve benzeri takip mekanizmalarýndan korumaktadýr.

Eðer bu iþlemi P3P sayfasýna gitmeden bu sayfa üzerinden yapmak isterseniz, Internet Explorer tarayýcýnýz üzerinden alttaki baðlantýlara týklayarak yukarýdaki iþlemlerin aynýsýný yapabilirsiniz:

1. Block third-party Google site tracking
2. Add the EasyPrivacy Tracking Protection List
3. Add the Fanboy Tracking Protection List

 

Bütün bu olaylar ve de tartýþmalar bir yana, þu an için mutlak olan tek gerçek Google'ýn dört gözle bizleri çaktýrmadan izlemeye çalýþtýðýdýr...

 

Adres: http://ie.microsoft.com/testdrive/browser/p3p

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.02.2012 | 11540 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.603 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar