E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Güvenli Ýnternet Hizmeti'nde Engellenen Web Sitelerini ?ðrenin

Güvenli Ýnternet22 Kasým'da devreye alýnan, aileleri ve çocuklarý internetteki uygunsuz içeriklerden ve zararlý sitelerden korumak için geliþtirilmiþ ama bazý internet kullanýcýlarý için de 'sansür' olarak deðerlendirilen Güvenli Ýnternet Hizmeti'ne bir hafta içinde 50 bine yakýn baþvuru gerçekleþtirilmiþ. Size bu sistemde hangi sitelerin engellenmiþ olduðunu ve hangilerinin aile ya da çocuk profilinde görünmediðini nasýl öðreneceðinizden bahsedeceðiz.

 

Daha önceden Güvenli Ýnternet Hizmeti'ni nasýl baþlatacaðýnýzý adým adým anlatmýþtýk. Türkiye'de yeni baþlatýlan ama kullanýmý zorunlu olmayan Güvenli Ýnternet Hizmeti'nde doðal olarak katalog suçlarý kapsamýna giren ve önceden belirlenmiþ anahtar kelimelere takýlmýþ bütün siteler engellenmektedir. Fakat bazý siteler sadece "Çocuk Profili"nde engelli iken, "Aile Profil"inde serbest olabiliyor. Ya da her ikisinde birden yasaklanabiliyor. Ýþte tüm bunlarý resmi kaynaktan öðrenmenin bir yolu var.

 

http://www.guvenlinet.org/tr/domain_sorgula.html adresine gittiðinizde karþýnýza gelen sayfada (alttaki resim) "Alan Adý" bölümüne yasaklanýp yasaklanmadýðýný merak ettiðiniz sitenin adresini yazýyorsunuz. Hemen alttaki "Güvenlik Kodu" kýsmýndan saðda gördüðünüz karakterleri de olduðu gibi yazdýktan sonra "Sorgula" düðmesine basýyorsunuz:

 

Güvenli Ýnternet - Web Adresi Sorgulama

 

Çýkan sonuçlarda sorgulattýðýnýz web adresinin (örneðin, üstteki denemede "e-siber.com") hem "Aile" hem de "Çocuk" profillerinde yasaklý olup olmadýðýný öðrenbiliyorsunuz.

 

Ayrýca çýkan sonuçlara göre ilgili site hakkýnda kendi kiþisel görüþünüzü hemen altta çýkan "Sizce bu alan adýnýn profili nasýl olmalý?" sorusuna cevap olarak:

Aile ve Çocuk Profillerinde ERÝ?ÝLSÝN
Aile Profilinde ERÝ?ÝLSÝN
Aile ve Çocuk Profillerinde ERÝ?ÝLMESÝN

seçeneklerinden istediðinizi iþaretleyerek deðerlendirilmesi için BTK'ya iletebiliyorsunuz.

 

Adres: http://www.guvenlinet.org/tr/domain_sorgula.html

 

Ýþinize yarayabilecek diðer baðlantýlar:


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 30.11.2011 | 5846 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.217 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar