E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsan Hareketliliðinin Gizlilik Sýnýrlarý

Cep telefonu kullanýcýlarýnýn konum bilgilerinin baz istasyonlarý yoluyla öðrenilebildiði herkesin malumu iken, cep telefonu konum bilgilerinin her kiþiye özel bir küresel coðrafi konum (GPS) parmakizi oluþturduðu ve bu izlerin de kiþiyi tanýmlamakta kullanýlabildiði, 1.5 milyon kiþinin cep telefonu hareketlilik verilerinin 15 ay boyunca sadece birkaç uzay-zamansal nokta kullanýlarak analiz edilmesi sonucu bu 1.5 milyon kiþinin %95'nin aslýnda kim olduðunun doðru bir þekilde tanýmlanmasýyla ortaya çýktý.

 

1,5 milyon kiþinin cep telefonunu kullandýklarýnda sadece 4 telefon çaðrýsý sonunda aþýrý kalabalýklar içinde bile herhangi bir anda yaklaþýk olarak nerede olduklarý verisini saðlayan sadece 4 uzay-zamansal nokta kullanýlarak kim olduklarýný ortaya çýkaran bu araþtýrmayla anonimleþtirilmiþ telefon konum verilerinin aslýnda çok da anonim olmadýðý tespit edilmiþ oldu.

 

 

Cep telefonu verilerinin kiþilerin mobil hareket gizliliklerini nasýl çok kolayca sýnýrlandýrýlabildiðinin kanýtlandýðý bu ilginç araþtýrmaya göre bilim adamlarý, insanlarýn dünya üzerinde sadece kendilerinde olan benzersiz bir parmak izinin olduðu gibi mobil hareketliliklerinin, seyahat ve hareket þekillerinin de fazlasýyla 'benzersiz', yani onlarý kalabalýklar içinden ayrýt edebilecek kadar kendilerine ait olduðunu söylüyorlar.

Cep telefonlarý yoluyla kolaylýkla takip yapýlabildiðinin bilinmesinin üzerine bir de kalabalýklar içinde cep telefonu mobil hareketliliðinden kiþilerin benzersiz olarak ortaya çýkarýlabilmesi bizlere artýk mobil hareketlilik mahremiyeti diye bir olgunun da ortadan kalktýðýný gösteriyor. Detaylarý merak eden okuyucular bizimle iletiþime geçmeleri halinde araþtýrmanýn tamamýna ulaþabilirler.

 

Konuyla baðlantýlý diðer önemli yazýlar:


· · · · ·
Yazan: | 30.03.2013 | 2718 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.337 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar