E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Internet Explorer 9 Kötücül Ýçerikli Saldýrýlara Karþý Korumada da Pazar Lideri Oldu

Baðýmsýz bir güvenlik araþtýrma ve test organizasyonu olan NSS Labs tarafýndan yapýlan en son araþtýrmaya göre SmartScreen özellikli Internet Explorer 9 web tarayýcýsý kullanýcýlarýný sosyal mühendislik kaynaklý kötücül yazýlýmlara (malware) karþý tarayýcý pazarýndaki diðer 4 web tarayýcýsýndan çok daha iyi koruyor. Buna göre SmartScreen'li IE9 kötücül içerikli URL adreslerini % 96 gibi muazzam ve uygulamalarý ise %3.2'lik bir oranla yakalayabiliyor.

 

 

Araþtýrmada farklý web tarayýcýlarý ayrýca dünya geneli bölgesel bir analize tabi tutularak da ele alýnmýþtýr. Küresel çaptaki ortalamaya bakýldýðýnda Internet Explorer 9 (%96) en yakýn rakibi olan Chrome 12'den (%13,2)  tam 7 kat daha fazla koruma saðlýyor:

 

Chrome 12'yi %7,6 ile Firefox 4 ve Safari 5 takip ederken malware içerik ve uygulamalara karþý en kötü korumayý %6.1 ile Opera 11'in saðladýðý görülüyor.

 

Dünya geneli diðer bölgelere bakýldýðýnda ise Asya-Pasifik ve Avrupadaki internet kullanýcýlarý aþaðý yukarý ayný düzeyde sosyal mühendislik kaynaklý kötücül saldýrýlara maruz kalýyor. Bütün tarayýcýlar arasýnda diðer bölgelerde de Internet Explorer kullanýcýyý malware saldýrýlarýna karþý en koruyon web tarayýcýsý olarak öne çýkýyor:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 16.08.2011 | 2899 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.342 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar