E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Kullanýcýlarýný Kötücül Aktivitelere Karþý En Ýyi Internet Explorer Koruyor

Bilgi güvenliði ürünlerinin test tabanlý araþtýrma ve analizinde öncü bir laboratuvar olan NSS, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Apple Safari web tarayýcýlarýný banka dolandýrýcýlýðý, þifre hýrsýzlýðý, sahte antivirüs aldatmacasý ve sahte link týklamalarýna karþý koruma yeteneðini test ettiði bir araþtýrma yayýnladý. Sonuçlar çok þaþýrtýcý.

 

NSS, 227,841 adet aktif ve kötücül olduðu bilinen bir URL setinden 84,000 benzersiz URL'yi 175 gün boyunca (2 Aralýk 2011- 25 Mayýs 2012) tam 3 milyon kez Apple Safari 5, Google Chrome 15-19, Microsoft Internet Explorer 9 ve Mozilla Firefox 7-13 tarayýcýlarý üzerinde test etmiþ.

 

Araþtýrmaya göre birçok kullanýcýnýn nerdeyse her konuda hor ve hakir gördüðü "kötü" Internet Explorer 9, genel malware (her türlü kötücül yazýlým ve içerik) korumasýnda sergilediði mücadelede zararlý ve kötücül aktivitelerin %95'ini engeleyerek kullanýcýlara çok önemli avantajlar saðlýyor. Genel korumada Internet Explorer'ýn hemen arkasýnda gelen Chome ise bu konuda ancak %33 baþarý saðlayabiliyor. Yani lidere nazaran ancak 3'te 1 oranýnda baþarýlý olabiliyor. Bunlarýn yanýnda Safari ve Firefox'un bu konudaki baþarýlarýnýn toplamý %6'dan az:

Zamana Baðlý Olarak Malware Engelleme Oranlarýnýn Deðiþkenlik Grafiði

 

Araþtýrmadaki diðer bir önemli husus, internetin en büyük belalarýndan ve sürekli olarak her platformda kullanýcýlarýn karþýsýna çýkan sahte linkler (link aldatmacasý) tarayýcýlarýn en çok uðraþ verdiði konular arasýnda. Buna göre Internet Explorer yine burada da diðer tarayýcýlara fark atarak, sahte linkleri engellemede %96,6 baþarý göstermiþ. Hemen arkadan gelen Chrome sadece %1,6 oranýný saðlarken, Firefox (%0,8) ve Safari'nin (%0,7) bu konuda esamesi bile görülmüyor:

Týklama Sahteciliði Oranlarý: Sahte Týklamayý Bilme (ClickFraud, yeþil) / Sahte Olmayan Týklamayý Bilme (Not ClickFraud, mavi)

 

NSS'in bu araþtýrmasýnýn sonuçlarý herhalde en çok Google Chrome kullanýcýlarýný üzecektir. Zira artan pazar payý ve popülaritesine raðmen kötücül aktivitelere karþý kullanýcýlarýný korumada sergilediði baþarý resmen yerlerde sürünüyor...

 

Web tarayýcýlarýyla ilgili olarak alttaki yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · · ·
Yazan: | 28.09.2012 | 2235 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.266 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar