E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

iPhone ve iPad Verilerine Uzaktan Eriþilebiliyor

Elcomsoft Phone Password Breaker isimli bir adli biliþim aracý, iPhone ve iPad'lerin tüm verilerine cihazla herhangi bir fiziki temasa girmeden gerçek zamanlý olarak eriþebiliyor. Böylelikle adli biliþim iþlerini oldukça kolaylaþtýrýyor. Tabi bunun yanýnda eðer isterse bütün verilere her daim ulaþabiliyor. Araç, iPhone ve iPad'ini yedeklemek için iCloud'u kullanan ürün sahiplerini hedef alýyor.

 

Bulut biliþim eðer yapýlabilirse ciddi güvenlik zaafiyetlerine neden olabilecek çok büyük bir potansiyele sahip hizmettir. Bulut servislerinin sayýsýnýn artarak daha çok kullanýcýya yayýlmaya baþlamasýyla, servislerin rekabetten ötürü türlü türlü sýzýntýlara sebebiyet vermesi çok daha muhtemel oluyor.

Bulut biliþim zaafiyetleri çok baþka bir olay iken, bu servislerin bir takým açýklýklarýndan yararlanarak bunu ticari bir emtiaya dönüþtürmek ise kurnazlýðýn en önde gideni. Ýþte Rus kökenli ve adli biliþim araçlarý geliþtiren Elcomsoft da, bu araçlarýnýn arasýna iPad ve iPhone cihazýndaki bilgileri yedeklemek için iCloud servisini kullanan akýllý cihaz sahiplerini hedef almýþ.

Buna göre araç, iPhone ya da iPad sahibinin hiçbir þekilde haberi olmadan, onun iCloud'a yedeklediði bilgileri baþka bir tarafa istediði an alabilmektedir. Hatta araç eðer istenilirse bunu gerçek-zamanlý olarak sürekli bir þekilde de yapabilmektedir. Tabii bu iþlemi gerçekleþtirebilmek için öncelikle kullanýcýnýn Apple ID bilgilerine ihtiyaç duymaktadýr. Bilgilerin saðlanmaya baþlanmasýyla birlikte cihaz sahibinin peyderpey iCloud'a yüklemiþ olduðu bütün özel verileri kendisinin asla haberi olmayacak bir biçimde istenilen baþka bir noktaya anýnda gönderilebilmektedir.

 

iPad ve iPhone cihazlarýndaki her türlü (sms, yapýlan çaðrýlar, rehber, resimler, dosyalar ya da videolar ...) verilerin kaybolmasýna karþý bir önlem olarak iTunes aracýlýðý ile kiþisel bilgisayarlara yüklenebilmesi mümkün olduðu gibi, bu yedeklemenin iCloud'daki bulut depolama alaný ile senkronizasyonu aslýnda cihaz sahiplerine büyük kolaylýk getirmektedir. Cihazlar yedekleme için iCloud servisini bir kere baðladýktan sonra, herhangi bir wifi noktasýný yakaladýðý an senkronizasyon iþlemine baþlayarak cihazdaki verileri buluta aktarmaya baþlamaktadýr.

ElcomSoft araþtýrmacýlarý da bu senkronizasyon iletiþiminin protokollerini çözerek iOS kullanýcýsýnýn bütün verilerini bulut alanýndan uygun komutlar yoluyla çekmeyi baþarmýþ. Ve ilginçtir ki iCloud'dan alýnan veriler, cihazdakinin aksine þifrelenmemiþ düz metin formatý halinde imiþ. ?imdi de bu yöntemi mevcut Phone Password Breaker uygulamasýna entegre etmiþler. Kýsacasý gökten üç elma düþmüþ, ama bu elmalar Apple iCloud bulutundan düþüyormuþ!..

 

Adres: http://www.elcomsoft.com/eppb.html

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.05.2012 | 5765 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.459 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar