E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýþ ve Ofis Saatlerinde Ýçeriðini Bilmediðiniz veya Yasaklanmýþ Olan Sitelere Bakmanýn Yollarý

Ýþyerindeyken iþiniz gereði internetle sýk sýk hemhal olabiliyorsunuz. Karþýnýza her an ne çýkabileceði hiç belli olmaz. ?zellikle ofisteki bilgisayarlarý ve internette girdiði siteleri takip edilenlerin daha bir dikkatli olmalarý gerekmekte. Ýþte size içeriðini bilmediðiniz siteleri, onlarý ziyaret etmeden görebilmenin yollarý.


Bazen bir arkadaþýnýz size bir link gönderir. ?zellikler þu sýralar "http://bit.ly/23hjth7/" tarzý otomatik link kýsaltmalarý da meþhur ve sýk kullanýlmakta. O linkin muzip bir þaka olabileceði ya da ofiste iken kesinlikle girmemeniz gereken bir site adresi olup olmadýðý tamamen meçhuldür.

Ya da þirket politikalarý gereði bazý sitelere giriþler engellenmiþ olabilir. Mesela haber sitelerine girmek yasak olabilir.

Ýþte bu ve benzeri durumlar için birkaç yol var:

» Kýsa Linkleri Açýn
?rneðin http://bit.ly/amkuNi adresini ziyaret etmeden o sitenin gerçek uzantýsýný http://longurl.org sitesine gidip kýsaltýlmýþ olan adresin gerçeðini öðrenebilirsiniz. ?rneðin: "http://longurl.org/expand?url=http://bit.ly/amkuNi" þeklinde de kendi web tarayýcýnýzdan bu iþlemi yapabilirsiniz.

 

» Site Adresini bir PDF Belgesine Dönüþtürün
Girmek istediðiniz siteyi direkt ziyaret etmek yerine o siteyi tamamen bir PDF belgesine dönüþtürüp, masaüstünüzden Acrobat Reader programý ile inceleyebilirsiniz. Siteleri PDF'ye çevirebileceðiniz servisler:
1. PDFmyURL.com
2. http://www.html-pdf-convert.com
Her iki sitede de girmek istediðiniz adresi ana sayfadaki alana yazýp çevirtebilirsiniz. Yalnýz bazý þirketlerde ki bilgisayarlarda pdf belgelerinin içeriðini tarayabilen bir takým güvenlik programlarý olabiliyor. Bu durumu unutmamanýzda fayda var.

 

» Adresini bir Resme Dönüþtürün
Girmek istediðiniz siteyi, onu ziyaret etmeden bir online resim düzenleme editörü olan http://aviary.com/ üzerinden resim olarak görüntüleyin. Ve isterseniz de masaüstüne resim olarak kaydedin. Girmek istediðiniz siteyi: "http://aviary.com/http://siteadresi.com" þeklinde web tarayýcýnýza yazarsanýz o siteyi resimlenmiþ olarak görebilirsiniz. ?rneðin: http://aviary.com/http://e-siber.com

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.03.2010 | 4419 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.3.15 | Yüklenme: 0.562 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar