E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kötü Amaçlý Yazýlým Daðýlýmlarý ile En ?ok Malware Yayan Hosting Firmalarýnýn Tespiti

Güvenli Tarama, Google'ýn web sitelerinin güvenlik durumlarýný arama sonuçlarýnda gösterdiði bir site güvenliði teþhis hizmetidir. Bu hizmete doðrudan ulaþmak yerine, gitmeye çalýþtýðýnýz sitede güvenlik açýsýndan bir sorun olduðunda otomatik olarak karþýnýza getiriliyor. Google artýk elde ettiði bütün bu güvenli tarama istatistiklerini ve hostinglerle ilgili çarpýcý güvenlik bilgilerini "?effaflýk Raporu" sayfalarýnda yayýnlamaya baþladý.

 

Yaklaþýk bir milyar kiþinin kullandýðý Google Güvenli Tarama, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Apple Safari kullanýcýlarýna, kiþisel bilgilerini çalacak veya bilgisayarlarýný ele geçirmek üzere tasarlanmýþ yazýlýmlar yükleyecek web sitelerine gitmeye çalýþtýklarýnda uyarýlar göstererek, her hafta on milyonlarca kiþiye kendilerini zarara karþý korumalarý konusunda yardýmcý olan harikulade bir hizmettir.

Google'ýn Güvenli Tarama teknolojisi güvenli olmayan web sitelerini aramak için her gün milyarlarca URL'yi inceleyerek kötü amaçlý yazýlým yükleyen siteler ile kimlik avý sitelerini ortaya çýkarýr. Google, kötü amaçlý yazýlým yükleyen siteleri:

Saldýrý siteleri saldýrganlar tarafýndan zararlý yazýlýmlarý barýndýrmak ve daðýtmak amacýyla kullanýlýr.
Güvenliði ihlal edilmiþ siteler saldýrý sitelerinin içeriklerini barýndýrmak üzere saldýrýya uðramýþ meþru sitelerdir.

olarak ayrý ayrý deðerlendirir.

 

Google bunun yanýnda kötü amaçlý yazýlým yükleyen site bilgilerini ülkelere göre ve daðýlýmlarýný da otonom sistem (AS - autonomous system) bazýnda listeliyor. Google bu iþi yaparken servis saðlayýcýsý ve hosting þirketi bazýnda güvenliði ihlal edilmiþ ve saldýrý sitelerini de göstererek hem site sahipleri hem de son kullanýcýlar açýsýndan çok yararlý bir görevi ifa ediyor.

Otonom sistem bazýnda güvenliði ihlal edilmiþ ve saldýrý sitelerini sayfalarýný incelediðinizde 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yýllýk süreler zarfýnda kendi üzerinde(n) geçen zararlý ve saldýrgan sitelerle birlikte ve malware bulaþan siteleri göstermektedir. Bu istatistiklerle Türkiye'de en çok malware daðýtan siteleri bünyesinde barýndýran servis saðlayýcýlarý ve hosting firmalarýný tespit edebiliyorsunuz:

 

Örneðin, 1000'den fazla taranan sitesi olan otonom sistemlere göre son 3 ayda üzerinde tehdit barýndýran servis saðlayýcý ve hosting bilgilerini görebiliyorsunuz:

 

Ya da tüm site sayýlarý açýsýndan otonom sistemlere göre son 3 ayda üzerinde tehdit barýndýran servis saðlayýcý ve hosting bilgilerini görebiliyorsunuz:

 

Sadece yukarýdaki istatistiklere bakarak özellikle shared (paylaþýmlý) hosting kullananlarýn üstteki firmalarla çalýþýyor olmasý kendi sitelerine de zararlý kod bulaþma ihtimalini hesaplamalarýna yardýmcý olabilir. Çünkü Türkiye'de hosting firmalarý genelde barýndýrdýklarý siteler üzerinde malware taramasý yapmadýklarý için shared hostingler arasýnda zararlý kodlar cirit atabiliyor.

 

Adres: google.com/intl/tr/transparencyreport/safebrowsing/
Adres 2: google.com/intl/tr/transparencyreport/safebrowsing/malware/

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 29.06.2013 | 2366 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.307 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar