E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kullanýcý Adýnýzýn Sadece Size ?zel Olmasý Sakýncalý Bir Durum

kullanici-adlariSadece kendinize özel, baþkalarýnýnkinden belirgin bir þekilde ayýrt edilebilen kullanýcý adlarýný kullanmak ne kadar güvenli olabilir? Fransýz Ulusal Bilgisayar Bilimleri Enstitüsünden (INRIA) araþtýrmacýlar Google profillerinden, eBay hesaplarýndan ve bazý kaynaklardan topladýklarý 10 milyonun üzerinde kullanýcý adlarýný inceledi ve spam yayan ve reklam pazarlayan siteler tarafýndan ilginç kullanýcý adlarýnýn daha kolay takip edilebildiðini tespit ettiler.


Araþtýrmada herhangi bir site üzerindeki sýradan olmayan kullanýcý adlarýnýn, eðer baþka sitelerde ve servislerde de aynen kullanýlmasýndan ötürü kolayca birbiriyle iliþkilendirilebildiði ve takip edildiði belirlendi. ?ünkü sýradan olmayan kullanýcý adlarý genelde nev-i  þahsýna münhasýr olmasýndan dolayý hedefe ve kiþiye odaklý takip olanaðýnýn da kolay olmasýný saðlýyor. Bu durum, kendine özel olmanýn beraberinde getirdiði çok ciddi bir dejavantajdýr.


ohha


INRIA araþtýrmacýlarýnýn yaptýðý araþtýrmada düþük entropiye sahip yani insanlar tarafýndan aþina olunan kullanýcý adlarýnýn, baþka sitelerde kullanýlan benzer kullanýcý adlarýndan dolayý birbirleriyle iliþkilendirilemeyeceði ve hedefe odaklý kullanýlamayacaðý belirtiliyor.

INRIA araþtýrmacýlarý bu vesileyle kullanýcýlarýn internette kullandýklarý kullanýcý adlarýnýn ne kadarlýk bir entropiye sahip olduðunu, daha doðrusu özel bir isme mi sahip olduklarý yoksa sýradan bir kullanýcý adýný mý kullanýklarýný online olarak ölçebilecekleri bir araç yapmýþlar: http://planete.inrialpes.fr/projects/how-unique-are-your-usernames/

Bu araç, kullanýcý adýnýzý tekrar kullanýp kullanmayacaðýnýzý yeniden düþünmenize neden olabilir.


Adres: planete.inrialpes.fr/projects/how-unique-are-your-usernames


· · · · · · · · ·
Yazan: | 14.02.2011 | 3765 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.363 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar