E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Uygulamalarýn Kodlarýndaki Hatalar Kullanýcýlarý Mobil Tehditlere Maruz Býrakýyor

Mobil uygulamalarýn bilerek kullanýcýlarýn kiþisel bilgilerini ifþa ettiði ve gizlice yürüttüðünün zaten bilindiðinin üstüne þimdi de özellikle popüler yazma, mesajlaþma ve mikro blog mobil uygulamalarýnýn kodlarýndaki kötü programlama sonucu ortaya çýkan güvenlik açýklarýnýn kullanýcýlarýn özel bilgilerinin kolayca açýða çýkmasýna ve mobil cihazlardan sahte mesajlar gönderilmesine neden olduðu ortaya çýktý.

 

 

California Üniversitesi araþtýrmacýlarý Android mobil pazarý Google Play'den indirdikleri 120,000 ücretsiz mobil uygulama üzerinde yaptýklarý incelemede, neredeyse bütün mobil uygulamalarda geliþtiricilerinin yaptýklarý kodlama hatalarý nedeniyle güvenlik açýklarý olduðunu ve bunun da meydana getirdiði güvenlik zaafiyeti çapýnýn oldukça arttýðýný ortaya çýkardýlar.

Araþtýrmacýlar programcýlarýn/geliþtiricilerin uygulamalarýnýn kodlarýný da açýk (public) býraktýklarý için oluþan bu zaafiyetlerin mobil cihazlarda kötücül bir linke týklanmasý ya da sahte bir mesajýn açýlmasý dolayýsýyla bulaþan kötücül ve zararlý uygulamalar tarafýndan suistimal edilebileceðini uygulamalý olarak gösterdiler:

 

Araþtýrmacýlar yaptýklarý denemelerde Handcent SMS, WeChat ve Weibo uygulamalarýný suistimal ettiler. Tamamen uygulama geliþtiricisinin hatasý yüzünden ortaya çýkan zaaflar yüzünden severek kullandýðýnýz popüler uygulamalar sizi mobil tehditlere karþý daha çok maruz býrakýyor. Bu yüzden her popüler ve ücretsiz mobil uygulamayý güvenle kullanmadýðýnýzýn artýk farkýnda olmanýz gerekiyor...

 

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak diðer yazýlarý da okuyabilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 19.04.2013 | 1884 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.322 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar