E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

NSA Siber Casusluk Araçlarý Hayata Geçiriliyor

NSA Playset, NSA'in interneti yasadýþý olarak deþtiðine dair belgelerin sýzmasýyla birlikte açýða çýkan geliþmiþ að teknolojileri cihazlarýnýn (NSA ANT) bulunduðu kataloðun bir grup araþtýrmacý tarafýndan piyasada kolayca bulunabilen gereçler kullanýlarak tersine mühendislikle yeninden yapýldýðý bir projedir.

 

Edward Snowden'ýn geçen yýl sýzdýrmýþ olduðu 48 sayfalýk gizli belgede (NSA ANT kataloðu), NSA'in mevcut að teknolojileri ile altyapýsý üzerinden gerçekleþtirdiði internet dinlemelerini ek teknolojik gereçlerle daha da etkin bir hale getirip siber isitihbarat adýna dinlenilmeyen hiçbir þey býrakmamaya çalýþtýðýný öðrenmiþtik.

 

NSA sýzýntýlarý baþladýðýnda güvenlik uzmanlarý tarafýndan dile getirilen en büyük korku, açýða çýkan belgelerdeki teknikler, teknolojiler ile bilgilerin kötü niyetli hackerlar ve uluslararasý siber suç organizasyonlarý tarafýndan hayata geçirileceði, tersine mühendislikle yeniden yapýlacaðý ve kullanýlacaðý idi.

 

Ve korkulan kýsmen de olsa gerçekleþmeye baþladý bile. Bir grup araþtýrmacý merak güdüsüyle NSA'in kataloðundaki gereçleri tersine mühendislik yaparak hayata geçirmeye baþladý. NSA Playset adlý site üzerinden yürütülen projede, isteyen katýlýmcýlarýn desteðiyle birlikte NSA'in siber istihbarat araçlarý mevcut piyasa ürünleriyle hayata geçirilmeye çalýþýlýyor. Projeye siz de katkýda bulunabilirsiniz.

 

Adres: http://www.nsaplayset.org
NSA ANT kataloðu: https://www.eff.org/...appelbaum-nsa_ant_catalog.pdf
Proje taslaklarý: http://haxpo.nl/./01/D1T1-The-NSA-Playset.pdf


· · ·
Yazan: | 21.06.2014 | 4526 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.293 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar