E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

TehditMetre

TehditMetre, NIST zafiyet veri tabanýnda yayýnlanmýþ son zafiyetleri, US-CERT güvenlik bildirimlerini, Microsoft'un güvenlik bültenleri ile son güvenlik tavsiyelerini, Expoit-DB ile SecurityFocus'ta çýkan son zafiyetleri ve USOM zararlý baðlantýlarýný tek bir sayfadan takip edebileceðiniz bir siber tehdit bildirim aracýdýr.

22.10.2015 | Devamı »

Sibergah

Sibergah

Sibergah, Türkiye'de siber güvenliðin bilgi karargâhý olma amacýyla bir süredir yayýn hayatýna baþlamýþ bulunuyor. Sibergah, siber güvenlik ve bilgi güvenliði alanlarýnda geçici ve sýradan haberler yapmak yerine, kalýcý ve nitelikli yazýlar yayýnlamak için E-Siber'in katkýsýyla yola çýkmýþtýr.

05.10.2015 | Devamı »

Gizlilik Dostu Arama Motoru

Privatesearch.io, isteðe baðlý farklý türden arama motorlarý arasýndan (Google, Duckduckgo, Yahoo vs) gizliliðinizi tehlikeye sokmadan, birçok etkili güvenlik ve gizlilik özelliði ve ayarlarý sunarak internette aramalar yapmanýzý saðlayan bir açýk kaynak arama motorudur.

04.06.2015 | Devamı »

Dropbox Accesses All The Files in Your PC (Not Just Sync Folder) and Then?

I've heard a lot about Dropbox until now. They were not so interesting but a little controversial. But now, I have discovered something quite striking. Dropbox syncs not only its own folder but also everything in local drive (C:) without any user consent or permission. I caught it red-handed while working with my DLP (data loss prevention) endpoint agent that I adjust DLP system to work properly on production environment.

02.03.2015 | Devamı »

Online Hesaplarýnýz Ele Geçirilmiþ mi ?ðrenin

Gün geçmiyor ki internete yeni milyonlarca kullanýcý hesap bilgisi düþmüyor olsun. Yine geçenlerde bir araþtýrmacý Web'de bulduðu 10 milyon parolayý ibret olsun diye bir dosya paylaþým sitesine koydu. Peki online hesaplarýnýz internete "düþmüþ" ise bundan nasýl haberiniz olacak?

17.02.2015 | Devamı »

Türkiye'deki Gizli DARPA Sunucularý

CBS'deki "60 Dakika" programýnda geçenlerde ABD Savunma Bakanlýðý Ýleri Araþtýrma Projeleri Ajansý DARPA temalý ve hiç kimsenin internette güvende olmadýðýný anlatýldý. Programýn videosunda çok ama çok ilginç bir harita gösteriliyordu.

11.02.2015 | Devamı »

VPN/Proxy Kullanýrken Gerçek IP Adresi Sýzýyor

Farklý veya ayný web tarayýcýlarý arasýnda herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan sesli arama, video chat ve P2P dosya paylaþýmý yapmayý saðlayan WebRTC adlý teknolojinin, Firefox ve Chrome web tarayýcýlarýndan VPN/proxy kullanýlsa bile lokal ile gerçek internet IP adreslerini sýzdýrdýðý belirlendi.

06.02.2015 | Devamı »

Devlerin Açýk Kaynak Güvenlik Araçlarý

Ýnternetin en büyük oyuncularý altyapýlarýný ve bel baðladýklarý önemli sistemlerini gözetlemek ve korumak için kendilerine özel uygulamalar yaparlar. Bu uygulamalardan bazýlarýný da belli bir olgunluk seviyesine ulaþtýðýnda ve daha da geliþmesi için açýk kaynak olarak herkeisn istifadesine sunarlar.

11.11.2014 | Devamı »

E-Posta Abonelik Ýptal Linklerinin Tehlikeleri

E-posta kutularýna bilerek veya istek dýþý gelen bülten, reklam, promosyon ve spam mesajlarýnýn genelde son kýsýmlarýnda yer alan "abonelikten çýk, aboneliði iptal et, üyelikten ayrýl" gibi linkler, kullanýcýlara sanki o mesajlarýn tekrar gelmeyeceðini saðlayan bir kurtulma aracý olarak görünür!

22.10.2014 | Devamı »

SSL Sertifika Otoritelerinizi Kendiniz Belirleyin

Convergence, web tarayýcýsýnda SSL sertifikasýnýn teyidi için olan, tarayýcý tarafýndan deðiþmez olarak belirlenen sertifika otorite sisteminin yerine herkesin kendi güvendiði veya istediði otoriteyi kullanmasýný saðlayan bir ssl noter eklentisidir.

17.10.2014 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 24 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.338 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar