E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ses Dalgalarýný Kullanarak Yayýlan Malware

Bilim adamlarý kötücül yazýlýmlarýn kullandýklarý envai çeþit saldýrý vektörü ve yayýlým þekli yetmiyor olacak ki þimdi de duyulamayan sesleri kullanarak havadan 20m ötedeki bilgisayara gizlice atlayabilen yeni bir malware türü icat ettiler. Bu kötücül yazýlýmlar yayýlmak için sadece bilgisayardaki dahili mikrofon ve hoparlöre ihtiyaç duyuyor.

 

Geliþtirilen bu malware tipi, að baðlantýsý olmayan bilgisayarlara duyulamayan ses sinyalleri yoluyla yayýlarak onlardan kullanýcýlarýn tuþ vuruþlarýný ve diðer hassas verilerini kolaylaca çalabiliyor.

 

Bilim adamlarý yaptýklarý çalýþmayý bir adým daha öteye götürerek birden çok bilgisayara bulaþýp, enfekte olmuþ bilgisayarlardan oluþan bir akustik düðüm network'ü oluþturarak çok daha uzun mesafelerden veri çalmayý da baþarmýþ (normalde bir bilgisayara en fazla 20m uzaklýktan).

 

Sualtýnda akustik olarak veri iletimine olanak saðlayan bir yazýlýma dayaranak geliþtirilen bu yeni konseptte, yüksek frekansta ses dalgalarýyla yayýlan ve haberleþen bir akustik malware aðý oluþturularak uzak mesafelere veri transferi hemen yanýndaki enfekte bilgisayar üzerinden atlatýlarak iletilmesi baþarýlmýþ.

 

Geliþtirilen bu yeni yöntemde veri iletim oraný sadece saniyede 20 bit olduðu için büyük boyutlarda veri iletimi mümkün olamazken, özellikle klavye tuþlamalarý, kullanýcý giriþ bilgileri ve diðer hassas verilerin kolayca taþýnmasý için yeterli olduðu düþünülüyor.

 

Ses dalgalarýyla yayýlan bu yeni malware'in özellikle Stuxnet, Flame, Duqu gibi devlet sponsorlu kötücül yazýlým yayýlmasýný daha da kolaylaþtýracaðý ve kablolu/kablosuz internet eriþiminin olmadýðý yerlere sýzmayý çok kolaylaþtýracaðý düþünülüyor. Bu yeni malware'in hakkýnda diðer önemli teknik detaylarý ve buna karþý alýnmasý gereken önlemleri merak edenler bize ulaþmalarý halinde ilgili araþtýrmayý temin edebilirler.

 

Konuyla baðlantýlý olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · ·
Yazan: | 23.12.2013 | 3266 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.362 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar