E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Spam ve Phishing Saldýrýlarý Sürekli Geliþerek Artýyor

Son zamanlarda sosyal aðlar üzerinde muazzam bir spam artýþý var. Dikkatinizi çok çekmemiþ olabilir, ama e-posta üzerinden sosyal medya ve aðlara kayan spam ve phishing vakalarý çok ciddi sorunlara neden olabilir. En son bir güvenlik firmasý olan Symantec yayýnladýðý bir raporda yeni nesil sosyal mühendislik saldýrýlarý ve kötücül yazýlým suçlarý üzerine ilginç analizler ve trendler sunuyor.

 

Rapora göre sosyal spam ve phishing saldýrýlarý tamamen konjoktürel ve periyodik bir þekilde ileriyor. Ayrýca bir aðdan baþka bir aða atlayarak yayýlýyor. Örneðin Facebook'ta baþlayan bir spam veya saldýrý olayý belli bir süre sonra Twitter'a ve oradan da YouTube'a taklalar atarak ilerleyebiliyor.

 

 

Raporun aktardýðýna göre sosyal bir spamýn ortalama yaþam ömrü 15-20 gün arasýnda. Buna göre de Facebook, bütün sosyal að spam oranýnýn %40'ýný tek baþýna alýyor. Ardýndan %37 ile Twitter ve %23 ile YouTube geliyor.

 

Twitter üzerinde çok geniþ çaplý spam saldýrýlarý gerçekleþtirilirken bu durum anýnda Twitter tarafýndan engellenebilirken, Facebook'ta birden çok farklý yöntemle saldýrý türü gerçekleþtiði için anýnda tepki verilemiyor ve spam Facebook üzerinde çok ciddi yayýlým gösterebiliyor. Bunun yanýnda Facebook'un özellikle "clickjacking" tarzý saldýrýlarla boðuþmak üzere anlaþmýþ olduðu güvenlik þirketleri de var.

 

 

Symantec raporuna göre spamlarýn %53'ü sadece Amerika kaynaklý botnetlerden geliyor. Hemen arkasýndan gelen diðer ülkelere en az 10 kat fark atýyor.

 

Sosyal spamlarýn diðer geleneksel e-posta spamlarinden en önemli farklý, yeni bir yöntem olarak genelde okunmamýþ mesaj veya etkinlik davetiyesi olarak görünüyor olmasýdýr. Ayrýca her zaman için kýsaltýlmýþ URL adreslerini kullanarak asýl adreslerini gizliyorlar.


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.07.2011 | 4025 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.193 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar