E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Anti-Malware ve E-Tehdit Koruma Aracý

Bitdefender Safego, ilk önceleri Facebook profillerini kötücül yazýlým ve tehditlerden korumak amacýyla çýkartýlmýþ bir araç olup þimdi bunun yanýna Twitter profillerini de spam, phishing (oltalama) ve diðer e-tehditlere karþý korumayý saðlayan bir araç olarak yoluna devam eden oldukça yararlý bir online sosyal að güvenlik aracýdýr. Araç, Twitter profilinizde bir tehditle karþýlaþtýðý anda bildirimlerde bulunuyor.

 

Safego, hem sizi hem de arkadaþýnýzý anti-scam (anti aldatma) tehditlerine karþý oldukça sýký bir þekilde korumakla kalmayýp, aynen Facebook koruma aracýndaki altyapýya benzer bir þekilde Twitter profillerindeki paylaþýlmýþ URL adreslerini malware (kötücül) yazýlýmlara ve oltalamaya karþý çok iyi bir þekilde taramaktadýr.

 

 

Araç Twitter'da herhangi bir kullanýcýyý takip etmeye baþlamadan önce iþaretleyip, þüpheli, spam yayan, sahte ve highjacking teþebbüslü olup olmadýðýný tespit ediyor. Tüm bunlarý kýrmýzý, sarý ve yeþil renklerle tehdit seviyesine göre sýnýflandýrýyor. Ve eðer arkadaþlarýnýzýn hesabý ele geçirilmiþse de anýnda bunu size bildiriyor.

 

Uygulamayý kendi Twitter profilinizde kullanmaya baþlamak için alttaki adrese gidip açýlan sayfada "ACTIVATE PROTECTION NOW" düðmesine basýp, açýlan Twitter uygulama onaylama sayfasýndan aracý kendi profiliniz için etkileþtirmeniz yetiyor.

Adres: http://safego.bitdefender.com/twitter

 

Ayrýca Bitdefender'ýn Facebook profillerini kötücül yazýlým ve tehditlerden korumak için geliþtirdiði aracýn tanýtýmýnýn yapýldýðý Online Facebook Kötücül Yazýlým Tarama Uygulamasý yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.09.2011 | 3436 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.544 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar