E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Tarayýcýnýzýn Benzersizliði Sizi Ele Veriyor

Web tarayýcýlarý üzerinden kullanýcýlarý takip etmek için siteler tarafýndan býrakýlan çerezler (cookie) kullanýcý tarafýndan iptal edilse bile kullanýcýlarýn tarayýcý parmak izlerinden takip edilmesi hala mümkün olabiliyor. Bu da kullanýcýnýn tarayýcýsýnýn ne kadar benzersiz ve kendine özgü bir takým özelliklerinin olmasýyla doðrudan alakalý oluyor.

 

Yani kiþisel web tarayýcýnýz ne kadar benzersiz ve size özelse, çerezleri silseniz bile takip edilmeniz o kadar kolay bir hale geliyor. EFF tarafýndan geliþtirilen Panopticlick ise web tarayýcýnýzýn parmak izinin ne kadar benzersiz olup olmadýðýný ölçerek benzer sitelere giren milyonlarca kullanýcý arasýndan site ve reklam aðlarý tarafýndan takip edilmesi kolay bir av olup olmadýðýný görmenizi saðlayan oldukça ilginç ve deneysel bir araçtýr.

Eðer web tarayýcýnýzýn ayarlarý diðer tüm internet kullanýcýlarý arasýndan sýrýtacak þekilde çok ayýrýcý ve belirgin bir konfigürasyona sahipse, bu sizin bulunmanýzý ve takip edilmenizi daha da kolaylaþtýran bir dezavantaja dönüþtürüyor. Zira siz çerezleri iptal etseniz bile, tarayýcýnýzýn sitelerde býraktýðý parmak izleri sizi benzersiz kýlabiliyor.

 

Panopticlick, tarayýcýnýz ile aracýn kendi adresine yaptýðýnýz ziyaret sonucu tarayýcýnýzýn gezindiðiniz sitelerle paylaþtýðý benzesiz bilgileri test etmektedir. Aracýn sayfasýna gidince sayfadaki "TEST ME" düðmesine bastýðýnýzda karþýnýza tarayýcýnýzýn ziyaret ettðiniz sitelerle hangi parametrelerde hangi bilgileri paylaþtýðýný görebiliyorsunuz.

Araç ile þu ana kadar yapýlan 2,219,028 (sürekli artýyor) kullanýcý testinden elde bilgiler ile sizin tarayýcýnýzýn verdiði bilgiler karþýlaþtýrýlarak bir entropi daðýlýmý yapýlýyor. Böylelikle siz, diðer milyonlarca kullanýcý arasýnda ne kadar benzer bir parmak izine sahip olduðunuzu görebiliyorsunuz. Sonuç olarak internette gezinirken kendinizin takip mekanizmalarýna ne kadar görünür ve dikkat çekici olup olmadýðýnýzý görüyorsunuz. Yaptýðýnýz test sonucu çýkan tabloda "one in x browsers have this value" sütununa bakarak hangi parametre kaç kiþi arasýnda tek olduðunuzun oranýný ölçebilirsiniz.

Araç ile tarayýcýnýzýn User Agent, HTTP_ACCEPT baþlýklarý, tarayýcý eklenti detaylarý, saat dilimi, ekran boyutu ve renk derinliði, sistem yazý tipleri, çerezlerin etkinlik durumu ve sýnýrlý supercookie testi gibi karakteristik parametrelerine bakýlýyor.

 

Adres: https://panopticlick.eff.org

Ayrýca konuyla ilgili araþtýrmayý da alttan okuyabilirsiniz:

 

"How Unique Is Your Web Browser?"

 

Web tarayýcýsý güvenliðiyle ilgili olarak diðer yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 01.06.2012 | 4272 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.313 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar