E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yüzünü Görmek ve Adýný Dahi Duymak Ýstemediðiniz Kiþilerle Ýnternette Bile Karþýlaþmamanýn Yolu

Ex-blocker, internette gezinirken deðil yüzünü, adýný dahi görmek istemediðiniz eski sevgilinizden veya arkadaþýnýzdan tamamen kurtularak yani onlarý hiçbir þekilde görmeyerek internette dolaþabilmenizi saðlayacak olan web tarayýcýsý eklentilerini yapan oldukça enteresan ve bir o kadar da faydalý bir sitedir.

http://www.e-siber.com/resim/icerik/ex-blocker.jpg

Sitenin yaptýðý aslýnda çok basit. Sizden, internette gezerken ismiyle, resimleriyle, sosyal medya profilleriyle, web ve blog sayfalarýyla karþýlaþmak istemediðiniz kiþilerin ilgili sayfa adreslerini ve bilgilerini girerek, size sadece þahsi kullanýmlarýnýz için birer Firefox ve Google Chrome web tarayýcýsý eklentisi saðlamaktadýr.

Siz de sitenin online olarak hazýrladýðý bu tarayýcý eklentisini ilgili web tarayýcýnýza yükleyip, artýk internette rahat rahat dolaþabiliyorsunuz.

Yapmanýz gereken iþlem oldukça kolay. Siteye girip, adýný ve yüzünü internette dolaþýrken görmek istemediðiniz kiþinin bilgilerini;

  • Önce sitenin hemen sað tarafýndaki What internet browser are you? kýsmýndan hangi tarayýcý için eklenti yapacaðýnýzý ikonlarýn üzerine týklayýp seçin.
  • Sonra Your First Ex kýsmýndan ilgili kiþinin var olan bilgilerine göre sýrasýyla, adýný, soyadýný, Twitter kullanýcý adýný, Facebook profil adresini ve varsa web/blog sayfasý URL adresini girin. Eðer birden çok kiþiyi görmek istemiyorsanýz, hemen alttaki Add Another Ex! düðmesine basarak diðer kiþinin bilgilerini de ekleyin.
  • En sonunda ise en alttaki Download Your Blocker! düðmesine basýp tarayýcý eklentinizi indirin ve bir daha da yüzünü dahi görmek istemediðiniz kiþilerle internette bile karþýlaþmayýn...

Site þu anda sadece Firefox ve Chrome için eklenti hazýrlýyor. Ýnternet Explorer için henüz eklenti hazýrlamamaktadýr.

Adres: http://blockyourex.com/


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.07.2010 | 4954 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.422 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar