E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Ekran Kaydedici Ýle Flash Video Hazýrla

ScreenToaster ile online olarak ekrandaki her hareketi kaydedip flash videolar, sunumlar, ders anlatýmlarý gibi çok faydalý  görüntülü uygulamalar yapabilirsiniz.
27.10.2008 | Devamı »

Web Formlarýna Güvenli Sanal Klavye Uygulamasý

jQuery KlavyeDesignShack sitesi internette formlara güvenli bilgi giriþini saðlamak için sanal klayve yapýmý üzerine çok faydalý bir uygulamalý makale yayýnladý. Kendi siteniz için kolayca sanal klavleyeleri yapmak için makaledeki talimatlarý adým adým uygulamanýz yeterlidir.

24.10.2008 | Devamı »

Flickr Resimlerinizi FlashFlickr ile Galeri Yapýn

FlashFlickr açýk kaynak uygulamasý ile Flickr resimlerinizi web sitenizde resim galerisi olarak gösterebilirsiniz. Uygulama ile kullanýcýlara flickr resimlerinizi, resim setlerinizi, etiketlerinizi ve notlarýnýzý gösterebilirsiniz.

23.10.2008 | Devamı »

Yazýcý-Printer Alýrken Kimler Lazer Tercih Etmeli

Yazýcý alýrken kimler lazer yazýcý tercih etmeli? Lazer yazýcýnýn farklarý neler? Video Makale

20.10.2008 | Devamı »

Etiket Bulutu Yapma Aracý

Sitelerde içeriklere ait anahtar kelimelere kolay ulaþým ya da hýzlý arama özelliði saðlamak için kullanýlan etiket bulutlarýný Wordle ile çok kolay bir þekilde online olarak yapabilir, anýnda sitenizde kullanmaya baþlayabilirsiniz.

14.10.2008 | Devamı »

Marka Logolarýnýn Renkleri ve Anlamlarý

Renkler sizin için neyi ifade eder? Nerede ne anlama gelir? Markalar logolarýnýn renklerini nasýl tercih ederler? Daha önce renkler ve anlamý hakkýnda Uygun Ýçeriðe Uygun Renk Ayarlama makalesinde renkler ve ifade ettikleri anlamlarý iþlemiþtik. ?imdi marka logolarýndaki renklerin anlamýný keþfedelim.

11.10.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak Online Web Ofisinizi Kurun

OpenGoo, kurumlara/ekiplere, her türlü belgeyi oluþturma, daðýtma, paylaþma ve yayýnlama olanaðý sunan bir açýk kaynak online web ofis uygulamasý. Tek bir pakette, yazý, çizelge, sunum, takvim, yapýlacaklar, web linkleri, e-postalar gibi bir takým uygulamalarý ayný anda yönetme imkaný sunuyor. ?u an beta versiyonu var.

09.10.2008 | Devamı »

Microsoft Web Platform Installer (Beta)

Web Platform Installer Beta (Web PI), bilgisayarýnýzý bir web geliþtirme ortamýna çevirmenin kolay yollarýndan biri. Tek bir yükleme ile Microsoft'un tüm web platformunu kurabiliyorsunuz. Pakette: IIS7, Visual Web Developer 2008 Express Edition, SQL Server 2008 Express Edition ve .NET Framework birlikte sunuluyor.

07.10.2008 | Devamı »

Web'de Arþiv CD-DVD Kapaklarýný ve Etiketlerini Bulun

Çoðu arþivcinin elinde uzun zamandýr biriktirdiði çok deðerli müzik, film ve program gibi arþiv niteliði taþýyan cd-dvd gibi diskler mevcuttur. Bunlarý arþivlerken sadece disklerin üzerine yazý ile not almak; tekrar bakmak istediðinizde bulmanýzý bayaðý bir zorlaþtýracaktýr. Ýnternetten ilgili diskin kapaðýný veya etiketini bulmanýz, arþivleme iþinizi kolaylaþtýracaktýr.

29.09.2008 | Devamı »

94 Adet ?cretsiz PNG Arkaplan Resimleri

DragonArtz, 94 adet, her yerde kullanabileceðiniz, oldukça güzel ve de ücretsiz arkaplan resimleri yayýnladý. Hem de PNG formatýnda. Resimler tam kalite 4167*4167px boyutlarýnda ve farklý farklý renk ve tasarýmlarda yayýnlandý.

29.09.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.4 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar