E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Flash ve XML ile Resim Galerisi

Kaynak kodu ile beraber gelen resim galerisi ve ücretsiz flash resim galeri uygulamasýnýn ayarlarýný XML dosyasý ile kolayca yaparak; dosyalarý ve resimleri de deðiþtirerek kendinize göre uyarlayabiliyorsunuz.

26.09.2008 | Devamı »

?cretsiz Flash Media-Medya Player-Oynatýcý

Flowplayer, ihtiyaçlarýnýza göre deðiþiklik yapabileceðiniz ve görünümünde rahatlýkla oynama yapabileceðiniz bir ücretsiz flash medya-media oynatýcýdýr. FLV, H.264 kodlu MP4, JPG, PNG ve MP3 dosya tiplerini ayný anda destekliyor.

26.09.2008 | Devamı »

Web Sitenizin Hýzýný Artýracak 9 Tavsiye

Web sitem çok yavaþ veya yüklenmesi uzun sürüyor gibi sorunlarýnýz mý var? Ýhtiyacýnýz olan makalemizi okuyup, yavaþlýðýn nedenlerini araþtýrýp ardýndan bir takým iyileþtirmelerde bulunmaktan ibaret...

23.09.2008 | Devamı »

Web veya IP Adresine Ping Atma

Herhangi bir web sitesinin ip adresini merak ediyorsunuz veya o web sitesini hýzýný ölçmek istiyorsunuz veyahut internetinizde bir problem olup olmadýðýna bakmak istiyorsunuz. O zaman Ping atýn! Video Makale

23.09.2008 | Devamı »

Yazýcý-Printer Alýrken Nelere Dikkat Etmeli

Yazýcý(printer) alýrken ev kullanýcýlarý hangi modeli tercih edilmeli? Nelere dikkat etmeli? Video Makale
21.09.2008 | Devamı »

Htaccess MIME Types Kullanýmý

MIME:Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlý Ýnternet Posta Eklentileri); SMTP'yi hem metin hem de resim-ses-görüntü gibi birden çok içerik eklenebilecek þekilde geniþleten; e-posta uygulamalarý aracýlýðýyla gönderilecek olan iletiye çeþitli türdeki içeriði eklemek için kullanýlan bir internet standartýdýr. Eðer bu veriler eklenemezse, htaccess yardýmý ile bunu nasýl gerçekleþtirebiliriz?

21.09.2008 | Devamı »

Masaüstü Bilgisayar Alýrken Nelere Dikkat Edilmeli

Masaüstü bilgisayar (desktop) alýrken nelere dikkat edilmeli? Kriterimiz ne olmalý? Video Makale

21.09.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak Kod Arama Motoru

Koders, bütün programcýlarýn sýk kullanýlanlarýnda baþ tacý olarak bulunmasý gereken bir açýk kaynak kod arama motorudur. Sitede tam 30 farklý programlama dilinde ve 28 farklý lisans tipinde arama yapabiliyorsunuz.

21.09.2008 | Devamı »

Dizüstü-Laptop Alýrken Nelere Dikkat Edilmeli

Dizüstü bilgisayar (laptop) alýrken nelere dikkat etmek gerekir? Kýstaslar neler olmalýdýr? Nasýl bir konfigürasyon tercih edilmelidir? Video Makale
19.09.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak Javascript Grafikler

Bluff, canvas etiketleri kullanan bir açýk kaynak javascript grafik/çizelge ve grafikleme çözümüdür. Ayrýca Gruff grafikleme kütüphanesine bir javascript portudur.

19.09.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.831 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar