E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

IPTv Nedir ve Nasýl Kullanýlýr

IPTv Nedir? Nasýl bir hizmettir? Video Makale
16.09.2008 | Devamı »

Google Map ile Haritada Yer Bulmaca Quizi Hazýrlayýn

Google Maps destekli placespotting ile haritadan bir yer seçip bunu arkadaþlarýnýza bilmeleri için quiz olarak hazýrlayabilirsiniz. Elde ettiðiniz uydu fotoðrafýný ve eklediðiniz hatýrlatmalarla oluþturulan sayfayý e-posta ile arkadaþlarýnýza bildirebilir ve adresini yayýnlayabilirsiniz.

16.09.2008 | Devamı »

Htaccess Dosyasýnýn Görüntülenmesini Engelleyin

Eðer htaccessi þifrelerin korunmasý için kullanýyorsanýz çok dikkatli olmanýz gerekmektedir. Çünkü htaccess dosyasýnýn herhangi bir þekilde ulaþýlabilir olduðu durumda þifrelerin hepsine kolaylýkla ulaþýlabilir. Yapmanýz gereken htaccess dosyasýna ulaþýmý engellemek ve onu gizlemek.

16.09.2008 | Devamı »

?cretsiz Flash Ekran Koruyucusu Yapýn

InstantStorm, ücretsiz çekici flash ekran koruyucularý oluþturma aracý. Çok farklý özellikleri olan uygulamada yaptýðýnýz ekran koruyucuyu kurmadan önizlemesini yapabilir ve þifre de koyabilirsiniz.

16.09.2008 | Devamı »

Quarkbase - Bir Web Sitesi Hakkýnda Her ?ey

Quarkbase, bir web sitesi hakkýnda her türlü bilgiyi tek bir týkla ücretsiz olarak elde edebileceðiniz faydalý bir web sitesi. 30dan fazla veri kaynaðýndaki bilgileri tek bir yerde toplayarak web siteleri hakkýnda trafik, popülerlik, teknik bilgiler ve alt domainler gibi bilgileri veriyor.

15.09.2008 | Devamı »

Pratik Ýnternet Hýz Testleri

Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiðinizde baðlantýnýn çok yavaþ olduðunu  görüyor ve sorunun sizin internet baðlantýnýzdan mý yoksa o sitenin sunucularýndan mý kaynaklandýðýný bilemiyorsunuz. Bunu öðrenebilmenin ilk yolunun internet baðlantýnýzýn gerçek hýzýný ölçmekten geçtiðini bilmelisiniz. Ýþte size detaylý internet hýz testi uygulamalarýndan en iyileri.

13.09.2008 | Devamı »

?ok Güçlü Resim Kýrpma Aracý

Jcrop, çok güçlü bir jQuery resim kýrpma aracýdýr. Jcrop geliþtiricilere direkt uygulamalarýna koyabilecekleri web tabanlý güçlü ve esnek bir araç sunuyor.

13.09.2008 | Devamı »

En Ýyi Domain Ýsmi Arama ve Yönetme Araçlarý

Eðer bir domain(alan adý-etki alaný adý) sahibi iseniz, domain alaný ayarlarý ile az çok haþýr-neþir iseniz veyahut domain alýp-satma-pazarlama iþleri ile ilgileniyorsanýz sizlere tanýtacaðýmýz bu online ve offline araçlar çokça iþinize yarayacaktýr.
09.09.2008 | Devamı »

Online Harika Arkaplanlar Oluþturma Sihirbazý

BgPatterns, oldukça fonksiyonel ve kolay harika arkaplanlar oluþturma aracý veya sihirbazýdýr. Hazýr arkaplan, þaplon ve þekillerinden dilediðinizi seçip, rengini, açýsal yönünü ve canvas ayarlarýný yapýp anýnda .jpg olarak indirebiliyorsunuz.

08.09.2008 | Devamı »

Htaccess Yönlendirmeler Nasýl Yapýlýr

Web sitenizde çok önemli deðiþiklikler yapacaksýnýz ve sitenizin o an kullanýmdan da kalkýp ziyaretçilerinizi mutsuz etmek istemiyorsunuz. Çok kolay! Onlarý baþka bir dizine çaktýrmadan yönlendirip çalýþmanýza arkaplanda devam edebilirsiniz. Nasýl mý? Tabi ki htaccess.

08.09.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.501 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar