E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online PDF ?evirme ve Görüntüleme Araçlarý

PDF, yani Adobe firmasýnýn döküman üzerine geliþtirmiþ olduðu bir genel bir belge format biçimi. Size tanýtacaðýmýz adresler herhangi bir belge formatýný PDF'ye online çevirme, RSS beslemelerini PDF'ye çevirme ve PDF görüntüleme araçlarýdýr.
15.08.2008 | Devamı »

?cretsiz CD ve DVD Kapak Temalarý

Free CD / DVD Case Templates in PSD Format CD veya DVD üretiyor veya müþterilerinize hediye olarak ya da ürün tanýtýmý için veriyorsanýz sizin için çok janjanlý CD ve DVD tasarýmlarý bulduk. Hem de photoshop dosyasý olarak. Ýstediðiz gibi kullanabilirsiniz. Çok þýk kapaklar tasarlayabilirsiniz.
06.08.2008 | Devamı »

PHP ve jQuery ile Dinamik Anket Yapýmý

PHP ile jQuery'in  bir araya geldiði çok pratik bir dinamik anket uygulamasýdýr. Sayfa yenilemeye gerek duymadan sonuçlarý animasyon þeklinde anýnda dinamik olarak görebiliyorsunuz. Kurmasý biraz meþakkatli ama sonuç tatmin edici.

03.08.2008 | Devamı »

iPhone Duvar Kaðýtlarý, Ýkonlarý ve Uygulamalarý

iphone iPhone cep telefonunda neredeyse bir fenomen haline geldi. Aykýrý özellikleri ve çarpýcý duruþuyla bizi çarptý. Ardýndan iPhone 3G çýktý. Ve ilk haftasýna 1milyonun üzerinde sattý. Türkiyede hatýrý sayýlýr bir kullanýcýya sayýsýna henüz ulaþmadý. Sunacaðýmýz sitede iPhone uygulamalarý, eklentileri ve web uygulamasý geliþtirme araçlarý bulunuyor. iPhone için ücretsiz duvar kaðýtlarý ve ikonlarda mevcut.

31.07.2008 | Devamı »

Ekranýnýzdaki Bütün Görüntüleri Video Yapýn

CamStudio, ekrandaki bütün görüntüleri, sesleri ve hareketleri AVI videosu olarak kaydetmeyi saðlayan bir program. Avrýca flash videosu olarak ta kullanarak web için videolar hazýrlayabilirsiniz.
15.07.2008 | Devamı »

Web için Javascript Ses Dosyalarý

SoundManager 2 javascript için lazým olabilecek ücretsiz ses API'leri sunan bir projedir. Flash'ýn ses kapasitesini artýrýp ve Javascript uygulamalarý için her türlü tarayýcýda kullanýlabilme yeteneði sunuyor.

11.07.2008 | Devamı »

?cretli ve ?cretsiz Her Türlü Fotoðrafý Arama Motoru

Everystockphoto birçok kaynaktan ücretli ve ücretsiz kullanýmýna göre lisanslanmýþ milyonlarca fotoðrafý indexlemiþ bir resim arama motorudur. Ýlgili aramalalarý yaptýktan sonra resimle ve resimin kullanýmýyla alakalý her türlü verilmektedir.

27.06.2008 | Devamı »

Javascript ve Flash ile Resim Büyütme Araçlarý

Magic Toolbox, 2 tane çok þaþýrtýcý javascript ile resim yakýnlaþtýrma aracý yaptý. Bunlar Magic Zoom ve Magic Magnify resim yakýnlaþtýrma ve büyüteç araçlarýdýr.

23.06.2008 | Devamı »

RSS Beslemelerini Birleþtirip Gösteren 10 Araç

Ýnternetin neredeyse girmediði yerin kalmadýðý küresel að, tam bir içerik ve haber çöplüðüne döndü. Bu durum, beslemelerin hangi birini nasýl, ne zaman ve nerede takip edeceðimiz noktasýnda tam bir kafa karýþýklýðý ve hepsinden alayým derken hiçbirinden de nasiplenememeyi doðuruyor.

13.06.2008 | Devamı »

XML ve Flash ile Otomatik Haber Slaytý

Otomatik haber slaytý, xml ve flash kullanarak içeriðinizi ve haberlerinizi sunmada çok þýk bir gösterim tarzý sunabilir. Birçok web sitesinde görüpte hasta olduðunuz bu uygulamanýn aslýnda yapýmý ve kullanýmý oldukça basit.

13.06.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.414 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar