E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Web Uygulamasý Geliþtirme Editörü

Rainbow9 web arayüzleri geliþtirme iþini kolaylaþtýmak için geliþtirilmiþ bir online web uygulama editörü. Azer Koçulu'nun baþka güzel bir çalýþmasý.

16.04.2008 | Devamı »

Htaccess Yönlendirici Tabanlý Engelleme

Baþka bir domain üzerinden kelen kullacýlarý veyahut siteleri engellmek htaccessin diðer bir marifetlerinden biridir. Sitenizin trafik kayýtlarýný incelediðinizde hep ayný domain üzerinden sitenize yüzlerce yönledirme ve giriþ yapýldýðýný gördüðünüzde ne düþünürsünüz?

13.04.2008 | Devamı »

TCP/IP E-posta

E-posta (e-mail) TCP/IP'nin en önemli kullaným alanlarýndan biridir. Bir e-posta yazdýðýnýzda aslýnda TCP/IP kullanmazsýnýz, sadece Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird gibi programlarý kullanýrsýnýz.

10.04.2008 | Devamı »

Finans ve Para Yönetimi Araçlarý

Para, yönetilmesi ve kontrol altýna alýnmasý güç bir metâý! Finansal iþlemlerinizi o kadar iþiniz gücünüz arasýnda kolay ve hýzlýca yapabileceðiniz online araçlar ve uygulamalar.

09.04.2008 | Devamı »

Online Kendi Yazý Tipinizi (Font) Oluþturun

FontStruct, online kendi þekilli fontunuzu (yazý tipi - arial, verdana, garamound gibi) yapabileceðiniz ücretsiz bir araçtýr. Geometrik þekillerle kendinize ait TrueType fontunuzu oluþturup bilgisayarýnýza indirebilirsiniz.

07.04.2008 | Devamı »

Takvim ve Yapýlacak Ýþler Uygulamalarý

Buluþmalar, randevular, etkinlikler, hatýrlatmalar, doðum günleri ve yapýlacak iþler... diye uzayýp giden ve çoðu zaman aksattýðýnýz iþleri internetten bu 6 araçla yönetebilirsiniz.

04.04.2008 | Devamı »

TCP/IP - Protokoller Ailesi

TCP/IP çok geniþ ve farklý haberleþme protokollerinden oluþan bir protokol ailesi gibidir. Farklý farklý ama hepsi TCP veya IP temelli protokollerinden müteþekkil bir protokoller ailesi.

03.04.2008 | Devamı »

Organizasyon ve Yönetim Araçlarý

Ýþlerini online olarak görmek isteyenlerin ve web geliþtiricilerin iþlerinde kolaylýk saðlamak için ücretsiz ve alanlarýnda 100e yakýn popüler web uygulamasý.Ýlk 6 araç Organizasyon Uygulamalarý...
02.04.2008 | Devamı »

En ?nlü 10 ?cretsiz Dosya Barýndýrma Sitesi

Meraklýsýna, web geliþtiricilerine, dosya delilerine, webmasterlara, yazýlýmcýsýna ve daha birçok ilgiliye 10 adet ücretsiz dosya barýndýrma sitesi...

29.03.2008 | Devamı »

Htaccess IP Tabanlý Ziyaretçi Engelleme

Size sýkýntý veren ve fena þeyler yaparak sizi rahatsýz eden bir kullanýcý/ziyaretçi mi var? Sitenize girmesini htaccess ile engelleyin.

28.03.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.324 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar