E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

TCP/IP - Adresleme

TCP/IP bir bilgisayara adreslemek için, 32 bit binary yani 4 sayýdan oluþan ve 0'dan 255'e kadar olan sayýlar sistemini kullanýr.

28.03.2008 | Devamı »

GTalk ile Sitenize Anlýk Mesajlaþma Aracý

Bir blog sayfanýz veya siteniz var . Ziyaretçileriniz ile anlýk iletiþime geçmek istiyorsunuz. Hemde herhangi bir zamazingoya sahip olmadan! Google yepyeni bir Gtalk özelliðini duyurdu yakýn zamanlarda: chatback. Siteniz üzerinden ziyareçilerle kolayca online mesajlaþma.

27.03.2008 | Devamı »

Javascript Resim Büyüteci

TJPzoom, Javascript / DOM ile programlanmýþ, açýk kaynak ve ücretsiz bir resim büyütecidir. Resmin üzerine fareniz ile  gelince ortaya çýkan büyüteç ile dolaþtýðýnýz yerler büyüyor.

27.03.2008 | Devamı »

Sitenizin HTML Kaynak Kodunu Sayfada Gösterin

Çoðu zaman ziyaretçilere bir parça kodu veya tüm bir sitenin html kaynak kodunu göstermek isteriz. Fakat bunu yazarken sitenin kendi kodlarýyla karýþýp yayýna girmesinden de çekiniriz. Fakat XML etiketleriyle bu çok kolay.

19.03.2008 | Devamı »

TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

IP, Baðlantýsýz Bir Ýletiþimdir. IP, bilgisayarlar arasý iletiþim saðlamak için baðlantýsýz bir haberleþme protokolüdür. Ýki bilgisayarýn birbirleriyle haberleþmesi esnasýnda herhangi bir haberleþme hattý kullanmaz. Bu IP'nin netwok/að hatlarýna/kablolarýna olan ihtiyacýný azaltýr. Böylece her hat ayný anda birden çok bilgisayarýn birbirleri arasýnda haberleþmesi için kullanýlabilir.

13.03.2008 | Devamı »

Htaccess ?ifre Korumalý Sayfa ve Dizin Oluþturma

Web sitesi sahibi herkes sitesindeki herhangi bir dizin/klasörün þifre ile korumalý olmasýný ister. Bunu saðlamanýn en kolay yollarýndan biri yine htaccessdir.

12.03.2008 | Devamı »

Boolean Mantýðý ile Geliþmiþ Arama

Boolean, mantýk, matematik ve bilgisayar biliminde deðeri doðru ya da yanlýþ olabilecek bir deðiþken türüdür. Bu deðer, bazen 0 veya 1 þeklinde de ifade edilir. Ýki boole'ca deðeriyle yapýlabilen bazý iþlemler: "doðru ve yanlýþ = yanlýþ" | "doðru ya da yanlýþ = doðru". Bu ifadeler, mantýksal sonuçlar çýkarmakta kullanýlýr. Bizler de bunu Google üzerinde deneyeceðiz.

12.03.2008 | Devamı »

Google ile Eþanlamlý Sonuçlar Bulmak

Google'da belli bir kelimenin üzerinden eþanlamlý aramalar yapmak oldukça kolay.

12.03.2008 | Devamı »

CSS Yazý Tipi Aracý

CSS Type Set web tasarým ve dizayn iþiyle uðraþanlara yazýlarýnýn detaylý iþleriyle ilgili çok kullanýþlý bir araç sunuyor.

22.02.2008 | Devamı »

PNG Resimlerindeki ?effaf Arkaplan Problemi

PNG yani .png uzantýlý grafiklerin tasarýmcýlar arasýnda son yýllarda kullanýmý bayaðý bir arttý. Fakat bunlarýn internet explorer tarayýcýlarda görüntülenmesinde þeffaf arkaplan (transparant) problemi ortaya çýkýyor.

21.02.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.144.57.183 | Yüklenme: 0.301 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar