E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sitenizdeki Yazýlarý Online PNG'ye ?evirin

Menülerinizi veya baþlýklarýnýzý resimlerle mi yapýyorsunuz?  Bunun ne kadar zor ve uzun bir uðraþ sonucu gerçekleþtiðini her webmaster/tasarýmcý bilir. Tek tek bütün yazý þekillerini ayarla, büyüklük, renk vs. Sonra gif mi png mi yoksa jpg mi olacak?  Bütün bunlarýn online kendiliðinden olmasýný istemez miydiniz?

09.02.2008 | Devamı »

Resimlerde Týklanabilen Bölgeler Oluþturun

Taggify sitenizdeki resimlerde üzerine gelindiðinde sizin daha önceden belittiðiniz bölgeleri týklanabilir kýlan bir web uygulamasý

09.02.2008 | Devamı »

TCP/IP - Bilgisayar Ýletiþim Protokolü

Bir bilgisayar iletiþim protokolü, bilgisayarlarýn birbirleriyle baðlantýlý olmak için takip etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

08.02.2008 | Devamı »

Htaccess Hata Sayfalarý

Kendi sitenize ait hata sayfalarý/dökümanlarý yazmak için sunucu kökenli hata kodlarýný bilmenizde fayda var. En çok kullanacaðýnýz ise 404 ve 500 kodlarý için hata dökümanlarýdýr.

06.02.2008 | Devamı »

Zararlý Site, Sayfa ve Reklamlardan Kolayca Korunun

Ýnternet neredeyse milyarlara (belki daha da fazla) varan siteleriyle çok zengin bir kaynak olmasýyla beraber hem kullanýcýya hem de bilgisayara çok ciddi manada zarar verecek içeriði de maalesef bünyesinde barýndýrmaktadýr.

06.02.2008 | Devamı »

Online SEO PageRank ve Trafik Araçlarý

Page Rank (Sayfa Sýrasý) Tahmini
PageRank, google'ýn bir web sitesinin popülerliliðini ve sýralamasýný ölçmek için geliþtirdiði bir algoritma. Milyonlarca site arasýndan sizin sitenizin sýralamasýný belirlemek için google sitenize bir oran belirler.

06.02.2008 | Devamı »

Online SEO Site Kullanýlabilirlik Araçlarý

Tarayýcý Ekran Çözünülürlüðü Kontrolü
Her kullanýcý farklý farklý internet tarayýcýlarý ve deðiþik çözünürlüklerde ekran görüntüleriyle siteleri görüntülemektedir. Web siteniz sizin bilgisayarýnýzda size çok güzel görünebilir.

06.02.2008 | Devamı »

Online SEO Link Popüleritisi Araçlarý

Link Popüleritisi
Arama sonuçlarýnda üst sýralarda görünmeyü saðlayan, bir web sitesinin diðer web sitelerindeki baðlantý sayýlarýnýn toplamýna göre avantajý yükselten çok önemli bir faktör.

05.02.2008 | Devamı »

Online SEO Anahtar Kelime Araçlarý

Web siteniz için arama motoru optimizasyonu yapabileceðiniz ve herhangi bir üyelik gerektirmeden kullanabileceðiniz çok faydalý araçlar. Bu makalede Anahtar kelime (keyword) araçlarýný sunacaðýz.

04.02.2008 | Devamı »

?cretsiz Cep Telefonu Videolarý (.3gp)

Ýnternetten herhangi bir paylaþým programý kullanmaya gerek kalmadan cep telefonunuz için videolar indirmek ister misiz? Vereceðimiz arama tekniði ile binlerce .3gp uzantýlý cep telefonu videosu içeren açýk dizinlere ulaþabilirsiniz

26.01.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.121.67 | Yüklenme: 0.493 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar