E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

?cretsiz iTunes Plus (.m4a) Müzikleri

iTunes kullanýcýlarýna DRM korumalý olmayan müzik parçalarýnýn kullanýmýna izin veriyor. Yani kopya korumasý olmayan parçalar rahatlýkla dinlenilebiliyor. Peki Google kullanarak DRM'siz müzik parçalarýný kolaylýkla nasýl bulabiliriz?

26.01.2008 | Devamı »

?izgi Romanlarý Google ile Bulun

Herkes internetin bir müzik, film ve yazýlým deryasý olduðunu bilir. Elbette bulabilene! Peki küçüklüðünüzde okuduðunuz veya halen ilgiyle takip ettiðiniz çizgi romanlarý bulmak istemez misiniz? Google ile birkaç anahtar kelime kullanarak bu çizgi romanlara ulaþabilirsiniz.

26.01.2008 | Devamı »

Bilgi Ýhbar Merkezi

Son zamanlarda internette gezindiðinizde bazý sitelerin engellendiðine þahit olmuþsunuzdur. ?zellikle de kumar, uyuþturucu ve müstehcenlikle alakalý siteler. Telekomünikasyon Kurumu bu konuyla ilgi isteklere kulak verip çok faydalý bir uygulama baþlattý: Bilgi Ýhbar Merkezi.
22.12.2007 | Devamı »

.htaccess nedir?

.htaccess (Hypertext Access) Apache Web sunucusu ile birlikte gelen ve Apache Web sunucu üzerindeki belirli dizinlere eriþim için kullanýcý adý ve þifre sorgulamasý yapmaya yarayan, klasör düzeyinde ayarlara izin veren ve genel ayar dosyasýndaki direktifleri özelleþtirebilen bir ASCII ayar dosyasýdýr. Ayrýca arama motorlarýna robot.txt dosyasý yapýmýnda kullanýlýr.

21.12.2007 | Devamı »

Programlarýn Eski Sürümleri

"Yenisi her zaman en iyisi deðildir" sloganýyla hareket eden OldVersion.com sitesi çok sýk kullandýðýmýz, en çok ihtiyacýmýz olan programlarýn þu an ki sürümlerinden bir önceki bir veya birkaç sürümü bünyesinde barýndýran çok faydalý bir web sitesidir.

18.12.2007 | Devamı »

TTNet'ten Aile Koruma ?ifresi

TTNet'in ücretsiz olarak sunduðu, kurulumu ve kullanýmý çok kolay olan TTNET Aile Koruma ?ifresi programý ile çocuklarýnýz artýk sizin belirleyeceðiniz zaman ve sýnýrlar içinde, sakýncalý sitelere girme ve tehlikeli kiþilerle iletiþime geçme olasýlýðý olmadan internette dolaþýyor. Böylece çocuklarýn internette olumsuz içeriklere maruz kalmasý engelleniyor.

14.12.2007 | Devamı »

HTML Programlama

1990'lara kadar, internette herhangi bir bilgiye ulaþmak teknik olarak çok zordu. Taki þimdi çok ünlü, gerçekte bir fizikçi olan Tim Berners Lee'nin  "hypertext" isimli internette yazýlar-arasý bir tanýmlama getirmesine kadar. HTML(Hyper Text Markup Language) hiper yazý iþaretleme dili diye kabaca tanýmlarsak internet sitelerindeki her türkü bilginin düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ve önetilmesi için geliþtirilmiþ bir programlama ve betik dilidir. HTML dosyalarýnýn aktarýmý için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanýlýr.

10.12.2007 | Devamı »

Online Açýk Kameralarý Bulmak

Google'ý kullanarak online/çevrimiçi olan halka açýk veya gizli olan kameralara ulaþmak çok kolay. GÜNCELLENDÝ (26.01.2011)

26.11.2007 | Devamı »

TCP/IP Nedir?

TCP/IP, internetin iletiþim protokolüdür. Bir iletiþim protokolü bilgisayarlarýn birbirleriyle nasýl irtibata geçeceði ile alakalý kurallarýn tanýmýdýr. Ýntenet iletiþim protokolü de bilgisayarin internet üzerinden iletiþimin kurallarýný belirler.

15.11.2007 | Devamı »

72 ?cretsiz CSS Uygulamasý

Kullanýþlý ve ücretsiz 72 css menü ve uygulama kaynaðý.

14.10.2007 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.121.67 | Yüklenme: 0.732 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar