E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tweet'lere Bakýp Suçu ?nceden Tahmin Etmek

Azýnlýk Raporu'yla anlam kazanan "suçun önceden tahmini" olgusu bu yüzyýl baþýnda bir savaþ sebebi bile olabildi. Fakat insanlarýn suç iþlemeden önce yapacaklarýný ele verecek iþaretleri açýða vurmasý suçun önceden önlenmesine yarayabilir. Bir grup araþtýrmacý da bunu Twitter'a uyarlayýp, doðru bir analiz yapýldýðýnda Tweet'lerin belirli türdeki suçlarý tahmin edebileceðini gösterdi.

21.04.2014 | Devamı »

Windows Hata Raporlarýnýn Güvenlik Sorunu

Bilgisayar sorunlarýný Microsoft'a rapor etmek için kullanýlan Windows Error Reporting (WER) adlý Windows hata bildirimi servisi dünyadaki internete baðlý bilgisayarlarýn %80'ni olan bir milyardan fazla kullanýcý bilgisayarýnda kullanýlýyor. Ama bu servisin kullanýmýnda çok ciddi bir güvenlik problemi var.

11.04.2014 | Devamı »

Akýllý Telefonlar için DNS'li Daha Hýzlý Ýnternet

Namehelp Mobile, son zamanlarda engelli sitelere ulaþmak için kullanýlan halka açýk DNS (public DNS) servislerinin yavaþlýðýný otomatik olarak yaptýðý optimizasyonlarla düzelterek public DNS'li internet baðlantýsýný %40 oranýnda hýzlandýran oldukça etkili DNS aracý Namehelp'in Android uygulamasýdýr.

09.04.2014 | Devamı »

Dokunmatik Hareketlerden Cihaz Sahibi Tespiti

Dokunmatik ekranlý cihazlarýn her yeri kaplamasýyla birlikte bunlardaki güvenlik ve sahip doðrulama da en çok araþtýrýlan sorunlardan biri haline geldi. Zira genellikle bireysel kullanýma hitap eden dokunmatik ekranlý her türlü cihazda kimlik doðrulama için sadece parmak izi teknolojileri yetmiyor.

08.04.2014 | Devamı »

Twitter Fotoðraflarýnda Etiketlenmeyi Engelleyin

Twitter'a son gelen yeni bir özellikle beraber artýk Tweet'lere eklenen fotoðraflarda Twitter kullanýcýlarý etiketlenebiliyor. Yalnýz bu resim etiketleme özelliði sizin haberiniz olmadan içinde bulunduðunuz bir fotoðrafta iþaretlenerek etiketlenmenize neden olarak gizliliðinizi ihlal edebilmektedir.

02.04.2014 | Devamı »

iOS Cihazlarý için Ýnternetsiz Mobil Mesajlaþma

FireChat, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarý arasýnda mobil þebekeyi veya internet baðlantýsýný kullanmadan, sadece cihazlarýn bluetooth ve wifi özelliklerinden yararlanarak 30 metrelik bir alan içinde mesajlaþabilmeyi saðlayan bir iOS mobil chat uygulamasýdýr.

31.03.2014 | Devamı »

Microsoft Office için Resmi Android Uygulamasý

Microsoft Office Mobile, Android kullanýcýlarýn çok uzun zamandýr beklediði Android'li cihazlar üzerinden Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin okunmasý, düzenlenmesi ve de oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office deneyimini tablete taþýyan Android için bir mobil Office uygulamasýdýr.

28.03.2014 | Devamı »

Microsoft PowerPoint Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft PowerPoint for iPad, kullanýcýlarýn çok uzun zamandýr beklediði, PowerPoint sunumlarýnýn iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office'ten PowerPoint'ün deneyimini tablete taþýyan PowerPoint programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »

Microsoft Excel için Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft Excel for iPad, iPad kullanýcýlarýnýn çok uzun zamandýr beklediði, Excel belgelerinin iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office ailesinden Excel'ün deneyimini tablete taþýyan Excel programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »

Microsoft Word için Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft Word for iPad, iPad kullanýcýlarýnýn çok uzun zamandýr beklediði, Word belgelerinin iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office ailesinden Word'ün deneyimini tablete taþýyan Word programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 1.211 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar