E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yayýn, Güvenlik ve Gizlilik Politikalarý

 

YAYIN POLÝTÝKASI

 • Ücretsiz yayýn yapan ve sürekli güncellenen E-Siber, ziyaretçilerine yönelik açýk ve özgür bilgi paylaþýmýný savunmaktadýr. Bu durum ziyaretçilerin E-Siber'in yazýlarýný izinsiz alabilecekleri manasýna gelmemektedir.
   
 • Siteye ait her türlü içeriðin izinsiz alýnýp yayýnlanmasý hukuk dýþýdýr. 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarýna iliþkin hükümlerine göre M. Mekin Pesen'in izni olmadýkça hiçbir kimse, yayýncý ve kuruluþ, eserin tamamýný veya bir kýsmýný yayýnlayamaz, çoðaltamaz ve alýntý yapamaz.
   
 • Yazýlarýn baþka yerlerde yayýnlanmasýna ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazýlarý izinsiz olarak baþka bir yerde yayýnlamanýz, her türlü hukuki sonucu kabul ettiðiniz manasýna gelir. Yazýlarý izin almak ve kaynak göstermek kaydýyla sadece kamu kurumlarý ve akademik araþtýrmacýlar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunlarýn dýþýnda kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaþýn.
   
 • Eðer yazýlarda çalýntý veya size ait olduðunu iddia ettiðiniz bir bölüm veya içerik varsa lütfen iletiþim formu üzerinden irtibata geçiniz.

 

GÜVENLÝK POLÝTÝKASI

 • E-Siber üzerinde ziyaretçilere herhangi bir þekilde zarar verecek eklenti, uygulama, zararlý program, virüs, trojan vb. kötü niyetli yazýlýmlar kesinlikle çalýþtýrýlmamakta ve kullanýlmamaktadýr. Aksi bir durumla karþýlaþýlýrsa iletiþim formundan acilen dönüþ yapýlmasý önemle rica olunur.
   
 • Sitede yayýnlanmýþ bir bilgi, program, eklenti ya da uygulamanýn kullanýmýndan doðacak herhangi bir zarar veya kayýptan hiçbir þekilde sorumlu deðiliz.

 

GÝZLÝLÝK POLÝTÝKASI

 • E-posta bültenine kayýtlý adresler hiçbir þekilde baþka kurum, þirket ve þahýslarla paylaþýlmamakta ve e-posta kampanyalarý için pazarlanmamaktadýr.
   
 • Site üzerinden ziyaretçilere ait hiçbir kiþisel veri toplanmamaktadýr.

· · · · · ·
Yazan: | 28.05.2008 | 31681 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.365 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar