E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Gizli Mobil Dinleme stasyonlar羸n羸 Bulun

SnoopSnitch, mobil cihaz kullan羸c羸lar羸n羸n sahte baz istasyonu, kullan羸c羸 tabiki ve havadan habersiz güncelleme gibi tehditlere kar臘羸 uyarmak amac羸yla mobil radyo verilerini toplay羸p analiz eden bir Android uygulamas羸d羸r. Uygulama olas羸 SMS ve SS7 sald羸r羸lar羸na kar臘羸 da uyarabiliyor. Uygulama her cihazda çal羸臘m羸yor ve "root" yetkisi istiyor.

30.12.2014 | Devam覺 »

Android Cihazlar羸nda K繹t羹c羹l Aktiviteleri zleyin

Device Monitor, Android i臘letim sistemli ak羸ll羸 cihazlardaki kötü niyetli olay ve aktivileri izleyip raporlayarak mobil a簸 güvenli簸ini sa簸layan ve Avrupa Geli臘mi臘 Siber Savunma Merkezi taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 bir mobil uygulamad羸r. Uygulama ile özel kötücül hareketleri tespit etmek mümkün.

12.10.2014 | Devam覺 »

iCloud Etkinle臘tirme Kilidinin Online Kontrol羹

iCloud Etkinle臘tirme Kilidi, iOS 7 ve üzerinde iPhone'umu Bul uygulamas羸 ile birlikte geliyor. Bu özellik iPhone'umu Bul'u kurdu簸unuzda (iPad ve Mac için de) otomatik olarak aç羸l羸r. Bu kilit ile Apple cihazlar羸n羸n kaybolmas羸/çal羸nmas羸 halinde ba臘kas羸 taraf羸ndan kullan羸lmas羸 veya sat羸lmas羸 zorla臘t羸r.

06.10.2014 | Devam覺 »

Google E-Tablolar Ba簸羸ms羸z Mobil Uygulamas羸

Google E-Tablolar, Google Drive uygulamas羸ndan ba簸羸ms羸z bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlar羸 için yeniden tasarland羸. Google E-Tablolar, Microsoft'un Excel mobil uygulamalar羸na rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimd羸臘羸 olarak çal羸臘羸yor ve XLS/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devam覺 »

Google Dok羹manlar Ba簸羸ms羸z Mobil Uygulamas羸

Google Dokümanlar, Google Drive uygulamas羸ndan ba簸羸ms羸z bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlar羸 için yeniden tasarland羸. Google Dokümanlar, Microsoft'un Word mobil uygulamalar羸na rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimd羸臘羸 olarak çal羸臘羸yor ve DOC/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devam覺 »

Ak羸ll羸 Telefonlar i癟in DNS'li Daha H羸zl羸 nternet

Namehelp Mobile, son zamanlarda engelli sitelere ula臘mak için kullan羸lan halka aç羸k DNS (public DNS) servislerinin yava臘l羸簸羸n羸 otomatik olarak yapt羸簸羸 optimizasyonlarla düzelterek public DNS'li internet ba簸lant羸s羸n羸 %40 oran羸nda h羸zland羸ran oldukça etkili DNS arac羸 Namehelp'in Android uygulamas羸d羸r.

09.04.2014 | Devam覺 »

iOS Cihazlar羸 i癟in nternetsiz Mobil Mesajla臘ma

FireChat, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlar羸 aras羸nda mobil 臘ebekeyi veya internet ba簸lant羸s羸n羸 kullanmadan, sadece cihazlar羸n bluetooth ve wifi özelliklerinden yararlanarak 30 metrelik bir alan içinde mesajla臘abilmeyi sa簸layan bir iOS mobil chat uygulamas羸d羸r.

31.03.2014 | Devam覺 »

Microsoft Office i癟in Resmi Android Uygulamas羸

Microsoft Office Mobile, Android kullan羸c羸lar羸n çok uzun zamand羸r bekledi簸i Android'li cihazlar üzerinden Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin okunmas羸, düzenlenmesi ve de olu臘turulmas羸 için Microsoft taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 ve Office deneyimini tablete ta臘羸yan Android için bir mobil Office uygulamas羸d羸r.

28.03.2014 | Devam覺 »

Microsoft PowerPoint Resmi iPad Uygulamas羸

Microsoft PowerPoint for iPad, kullan羸c羸lar羸n çok uzun zamand羸r bekledi簸i, PowerPoint sunumlar羸n羸n iPad üzerinden okunmas羸, düzenlenmesi ve olu臘turulmas羸 için Microsoft taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 ve Office'ten PowerPoint'ün deneyimini tablete ta臘羸yan PowerPoint program羸n羸n iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devam覺 »

Microsoft Excel i癟in Resmi iPad Uygulamas羸

Microsoft Excel for iPad, iPad kullan羸c羸lar羸n羸n çok uzun zamand羸r bekledi簸i, Excel belgelerinin iPad üzerinden okunmas羸, düzenlenmesi ve olu臘turulmas羸 için Microsoft taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 ve Office ailesinden Excel'ün deneyimini tablete ta臘羸yan Excel program羸n羸n iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devam覺 »
« 襤lk ‹ nceki 1 2 3 ... 10 Sonraki › Son »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.166.188.64 | Y羹klenme: 0.301 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar