E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

Gizli Mobil Dinleme Ýstasyonlarýný Bulun

SnoopSnitch, mobil cihaz kullanýcýlarýnýn sahte baz istasyonu, kullanýcý tabiki ve havadan habersiz güncelleme gibi tehditlere karþý uyarmak amacýyla mobil radyo verilerini toplayýp analiz eden bir Android uygulamasýdýr. Uygulama olasý SMS ve SS7 saldýrýlarýna karþý da uyarabiliyor. Uygulama her cihazda çalýþmýyor ve "root" yetkisi istiyor.

30.12.2014 | Devamı »

Android Cihazlarýnda Kötücül Aktiviteleri Ýzleyin

Device Monitor, Android iþletim sistemli akýllý cihazlardaki kötü niyetli olay ve aktivileri izleyip raporlayarak mobil að güvenliðini saðlayan ve Avrupa Geliþmiþ Siber Savunma Merkezi tarafýndan geliþtirilmiþ bir mobil uygulamadýr. Uygulama ile özel kötücül hareketleri tespit etmek mümkün.

12.10.2014 | Devamı »

iCloud Etkinleþtirme Kilidinin Online Kontrolü

iCloud Etkinleþtirme Kilidi, iOS 7 ve üzerinde iPhone'umu Bul uygulamasý ile birlikte geliyor. Bu özellik iPhone'umu Bul'u kurduðunuzda (iPad ve Mac için de) otomatik olarak açýlýr. Bu kilit ile Apple cihazlarýnýn kaybolmasý/çalýnmasý halinde baþkasý tarafýndan kullanýlmasý veya satýlmasý zorlaþtýr.

06.10.2014 | Devamı »

Google E-Tablolar Baðýmsýz Mobil Uygulamasý

Google E-Tablolar, Google Drive uygulamasýndan baðýmsýz bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlarý için yeniden tasarlandý. Google E-Tablolar, Microsoft'un Excel mobil uygulamalarýna rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdýþý olarak çalýþýyor ve XLS/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devamı »

Google Dokümanlar Baðýmsýz Mobil Uygulamasý

Google Dokümanlar, Google Drive uygulamasýndan baðýmsýz bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlarý için yeniden tasarlandý. Google Dokümanlar, Microsoft'un Word mobil uygulamalarýna rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdýþý olarak çalýþýyor ve DOC/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devamı »

Akýllý Telefonlar için DNS'li Daha Hýzlý Ýnternet

Namehelp Mobile, son zamanlarda engelli sitelere ulaþmak için kullanýlan halka açýk DNS (public DNS) servislerinin yavaþlýðýný otomatik olarak yaptýðý optimizasyonlarla düzelterek public DNS'li internet baðlantýsýný %40 oranýnda hýzlandýran oldukça etkili DNS aracý Namehelp'in Android uygulamasýdýr.

09.04.2014 | Devamı »

iOS Cihazlarý için Ýnternetsiz Mobil Mesajlaþma

FireChat, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarý arasýnda mobil þebekeyi veya internet baðlantýsýný kullanmadan, sadece cihazlarýn bluetooth ve wifi özelliklerinden yararlanarak 30 metrelik bir alan içinde mesajlaþabilmeyi saðlayan bir iOS mobil chat uygulamasýdýr.

31.03.2014 | Devamı »

Microsoft Office için Resmi Android Uygulamasý

Microsoft Office Mobile, Android kullanýcýlarýn çok uzun zamandýr beklediði Android'li cihazlar üzerinden Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin okunmasý, düzenlenmesi ve de oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office deneyimini tablete taþýyan Android için bir mobil Office uygulamasýdýr.

28.03.2014 | Devamı »

Microsoft PowerPoint Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft PowerPoint for iPad, kullanýcýlarýn çok uzun zamandýr beklediði, PowerPoint sunumlarýnýn iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office'ten PowerPoint'ün deneyimini tablete taþýyan PowerPoint programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »

Microsoft Excel için Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft Excel for iPad, iPad kullanýcýlarýnýn çok uzun zamandýr beklediði, Excel belgelerinin iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office ailesinden Excel'ün deneyimini tablete taþýyan Excel programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 10 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.204.107.91 | Yüklenme: 0.254 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar