E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Akýllý Cep Telefonlarýnda Gizlilik ve Güvenliði Askeri Seviyede Saðlayan Mobil Uygulama

Wickr, akýllý cep telefonlarý üzerinden kiþisel bilgilerinizin ne kadarýnýn ne þekilde yayýlacaðýnýn kontrolünden hareketle mobil cihazlar arasýndaki içerik paylaþýmýnda karþýlýklý olarak iz býrakmamaya dayanan, askeri düzeyde þifreleme yoluyla SMS, resim ve video gönderiminin kontrolünü çift taraflý olarak saðlayabilen ve gönderilen içeriklerde kullanýcýyý tanýmlayabilecek isim, telefon id no ve tanýmlanabilir her türlü bilgiyi kamufle eden oldukça ilginç bir mobil uygulamadýr.

 

Ücretsiz olan Wickr, güvenlik iþini o kadar ciddiye almýþ ki, uygulamayý kurmanýz için sizden ne bir isim ne bir e-posta adresi ne de herhangi kayýt istemektedir. Uygulamanýn istenildiði þekilde çalýþabilmesi karþýlýklý iletiþim kurulacak her iki cihaz ya da cihazlarda yüklü olmasý gerekmektedir.

 

 

Wickr, karþý tarafa gönderilecek olan resim, video ve ses dosyalarýna ait her türlü meta veriyi tamamen silerek karþý tarafa göndermektedir. Bu meta verilere cihazýn bilgisi, coðrafi konum verisi, herhangi bir kiþisel bilgi gibi "tanýmlanabilir" her türlü bilgi dahildir. Uygulama veri þifrelemesini cihaz üzerinde yapmakta, baþka herhangi bir sunucuya bilgi taþýmamaktadýr. ?ifrelenmiþ içerikler, uygulamanýn kurulu olduðu karþý tarafýn telefonuna ulaþtýðýnda þifresi çözülerek açýlmaktadýr.

 

Wickr ile:

  • SMS, video, resim ve ses mesajlarýna askeri düzeyde þifreleme (AES-256 + RSA-4096)
  • gönderici tabanlý kontrolle kimin hangi mesajý nerede ve hangi süreye kadar okuyabileceði (gönderilen mesajlar istenirse zaman ayarlý olarak ayarlanarak, bir süre sonra kendi kendisini imha etmesi saðlanabiliyor)
  • gizlilik ve anonimde en üst düzey koruma saðlayarak adli biliþim araçlarýna karþý korunma
  • ve bir telefonda güvenlik ve gizlilik adýna yapýlmasý gerekip de, unutulmasý muhtemel her bir ayarý tek bir sefer sizin yerinize yaparak baþka ayar ve düzenleme zahmetinden kurtamak

gibi oldukça ciddi yarar ve avantajlar elde edebiliyorsunuz.

 

iOS için: itunes.apple.com/us/app/wickr/id528962154?ls=1&mt=8
Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mywickr.wickr2

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 27.06.2012 | 4928 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.369 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar