E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Android Cihazlarý Bulunduðu Konumu, Sahibi ve Saatine Göre Uzaktan Kontrol Edilecebilecek

GhostBox, Optio Labs ve Virginia Tech Üniversitesi tarafýndan çok uzun süren bir araþtýrma projesi neticesinde ortaya çýkan, Android'li mobil cihazlarý bulunduðu konumu GPS, Bluetooth ve yakýn alan iletiþimi (near-field communications) sinyalleri ile bir veri aktarým ortamý olarak ses veya ýþýðý kullanarak tespit ettikten sonra cihazýn o anki konumunun gereklilikleri, zamaný ve sahibine göre politika bazlý olarak tek bir merkezden tamamen kontrol altýnda tutmayý saðlayan özelleþtirilmiþ bir Android sürümüdür.

 

Daha önceden Android cihazlarýnda mobil uygulamalarýn veri sýzýntýlarýný kontrol eden ve bir güvenlik duvarý gibi çalýþarak Android telefonlarýnýn güvenliðini en üst seviyede saðlayabileceðiniz uygulamalardan bahsetmiþtik. Fakat bunlar adýndan da belli olduðuð gibi bir mobil uygulamaydý. GhostBox ise tamamen veri güvenliði ve gizliliði için özelleþtirilmiþ yeni bir Android sürümüdür.

 

 

Ghostbox, Android cihazlarýnýn bilgi güvenliðinin ve veri sýzýntýsý tehlikesinin hassas olduðu kurumlarda kiþilerin bulunduklarý odalar, departmanlar, saatler ve yetkilerine göre yapýlandýrýlmalarýný, yani telefonlarýnýn uzaktan güvenlik ve gizlilik kontrollerinin yapýlmasýný saðlayan, birden çok teknolojik yaklaþýmý ayný anda bünyesinde barýndýran çok kapsamlý ve tam yerleþik bir programdýr.

Böylelikle örneðin kurumsal veya müþteri veri akýþýnýn çok yoðun olduðu bir odada çalýþanlarýn akýllý telefonlarýndaki kameralar tamamen kapatýlabiliyor, SMS trafiði engellenebiliyor ve telefonlarýn bluetooth ve wireless gibi veri aktarma yetenekleri de kýsýtlanabiliyor. Hatta telefondaki mevcut mobil uygulamalar bile tamamen kontrol altýna alýnabiliyor.

2013 sonu itibarýyla pazara sunuculacak olan Ghostbox ile çalýþanlarýn ya da kullanýcýlarýn Andorid cihazlarý bulunduklarý oda ve departmanlarýn hususiyetlerine göre ayrý ayrý programlanabiliyor yani her bir cihaz için bulunduðu konuma, sahibine ve o an ki saatine göre güvenlik ve gizlilik politikasý yazýlabiliyor. Bu sadece veri sýzýntýsýnýn önlenmesi kullanýcýlarýn ve çalýþanlarýn mobil cihazlarýna kadar saðlanabiliyor.

 

Ghostbox, son dönemlerde özellikle yurtdýþýnda bir trend haline gelen "kendi cihazýný iþyerine getir" akýmýnýn neden olabileceði tehlikeleri önlemede yegane bir yol olarak öne çýkabilir.

 

Adres: http://www.alliedminds.com/subsidiaries/optio-labs

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 11.12.2012 | 2266 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.239 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar