E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Android Telefonlarýndaki Casus Carrier IQ Yazýlýmýný Tespit Edebilen Mobil Uygulama

Voodoo Carrier IQ Detector, baþta Android yüklü mobil cihazlar olmak üzere milyonlarca akýllý cep telefonunda gizlice yüklenmiþ halde bulunan ve kullanýcýnýn gerçekleþtirdiði bütün iþlemleri kaydeden Carrier IQ uygulamasýnýn kullandýðýnýz akýllý mobil cihazda yüklü olup olmadýðý tespit edebileceðiz pratik bir Android uygulamasýdýr.

 

Uygulama Android'in detaylý log kayýtlarýna bakarak Carrier IQ rootkit uygulamasýnýn varsa þaibeli hareketlerini tespit edebiliyor. Geçen gün Akýllý Cep Telefonlarý Kullanýcýlarýn Her Hamlesini Takip Ediyor yazýsýnda etraflýca iþlediðimiz Carrier IQ uygulamasý bir rootkit gibi çalýþarak kullanýcýlarýn cep telefonu ile internette bir arama yaparken klavyeden bastýðý tuþlarý, konum bilgileri, atýlan ve alýnan SMS'ler, izlenen videolar, batarya kullaným alýþkanlýklarý, telefonu fiziksel olarak ileri-geri ve aþaðý-yukarý hareket ettirmeler de dahil olmak üzere neredeyse bütün mahrem bilgiler kaydedebiliyor.

 

 

Uygulamanýn kodlarý tamamen açýk-kaynak olduðundan geliþtirilmeye de müsait durumda. Zaten uygulamanýn sahipleri, Voodoo'nun þu an için baþlangýç seviyesinde olan bir uygulama olduðunu ve yeni özellikler için geliþtirilmesi gerektiðini söylüyorlar.

Ama uygulama akýll cep telefonunuzda Carrier IQ'nun sizi takip edip etmediðinizi tespit etmesi açýsýndan oldukça yararlý bir uygulamadýr.

 

Adres: https://market.android.com/...voodoo.simplecarrieriqdetector
Kaynak kodlar: https://github.com/.../simple_carrieriq_detector_app


· · · · · · · ·
Yazan: | 03.12.2011 | 12992 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.338 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar