E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Android Telefonlarýnýn Güvenliðini En ?st Seviyede Saðlayabileceðiniz Bir Program

whispermonitorWhisperMonitor, Android tabalý cep telefonu kullananlarýn telefonlarýndaki uygulamalarýn kendileri hakkýndan hangi bilgileri nasýl topladýðýný görmelerini ve onlarýn takip davranýþlarýný kýsýtlamayý saðlayan oldukça yararlý bir Android güvenliði programýdýr. Android telefonlarýnýn bütün dikkat çeken hareketlerini bu programla kontrol altýna alabilirsiniz.

 

Daha önceden Android telefonlarýnýn da çatýr çatýr takip edildiðinden ve bunun nasýl gerçekleþtiðinden uzun uzun Android Telefonlarý da Her Hareketi Ýzliyor yazýsýnda bahsetmiþtik.

Ortalýkta Android telefonlarýnýn güvenliði çin yapýldýðý söylenen birçok program dolaþsa da, Whisper Systems firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ olan WhisperMonitor uygulamasý Android telefonu üzerinde kullancýya bir firewall misali tam kontrol yeteneði kazandýrýyor.

Program firmanýn daha önceden geliþtirmiþ olduðu WhisperCore isimli Android telefonlarýnda herþeyi þifreleyen ana bir uygulamanýn tabanýnda çalýþýyor.

 

WhisperMonitor bir güvenlik duvarý yazýlýmý gibi dinamik çýkýþlý filtreleme yaparak ve gerçek-zamanlý baðlantý trafiðini kontrol ederek, telefon attýðý her adýmý kontrol etmenizi ve neleri yapýp neleri yapmamasý gerektiðini bütünüyle yetkilendirebileceðiniz harika bir uygulamadýr.

 

WhisperMonitor, bütün giden trafiði gözlem altýnda tutarak, uygulamalarýn sizden izinsiz veri alýp-göndermesine mani olur.

 

WhisperMonitor, deðiþiklikleri ve güncelleme ayarlarýnýn kolayca yönetilmesini saðlar.

 

WhisperMonitor telefona gelen ve giden bütün baðlantý geçmiþini ayrýntýlarýyla birlikte kaydeder.

 

Android telefonlarýnýn güvenliði tümüyle kullanýcýnýn kontrolüne býrakan WhisperMonitor, kesinlikle kullanýlmasý gereken çok yararlý bir uygulamadýr.

 

Adres: http://www.whispersys.com/whispermonitor.html
Ýndir: http://www.whispersys.com/whispercore.html


· · · · · · · ·
Yazan: | 05.05.2011 | 5249 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.413 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar