E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Birbirine Baðladýðý Mobil Cihazlar Arasýndaki Fiziksel Mesafe Arttýðýnda Uyaran Uygulama

McAfee Smart Perimeter, McAfee Mobile Innovations mobil güvenlik uygulama seti içinde olan, birden fazla Android cihazýnýn birbirlerini ortak að üzerinde tanýmasýný ve aralarýnda daha önceden belirlenen bir mesafenin açýlmasý yani cihazlarýn birbirinden uzaklaþmasý durumunda birbirine baðlý cihazlarda alarm çalan ve istenen sürede þifrenin girilmemesi durumunda da cihazlarý bloke eden ilginç bir mobil uygulamadýr.

 

 

McAfee Smart Perimeter, birden çok mobil cihaz taþýyan kiþilerin cihazlarýný unutma, kaybetme ve çaldýrma riskini ortadan kaldýran yararlý bir uygulamadýr. Uygulama wifi özelliði üzerinden birbirine baðlanan mobil cihazlarýn arasýndaki fiziksel mesafenin 9 metreyi geçtiði anda cihazlarda alarm uyarýsý vererek cihazlarýn baþka yerlerde unutulmasýný, kaybedilmesi veya çalýnmasýný önleyerek harikulade bir iþ çýkartýyor.

 

McAfee Mobile Innovations baþlýðý altýnda gelen Smart Perimeter uygulamasýnýn yanýnda bir de QR linklerini zararlý ve kötücül içeriklere karþý önceden tarayan Safe QR Reader ile cihazýnýzda tuttuðunuz resim, video ve belgelerinizi meraklý gözlerden koruyan bir þifreli veri kasasý olan Data Vault uygulamalarý da var.

 

Ýndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.mmi

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak Trend Micro'nun mobil cihazlardaki gizli yöneticileri tespit edebilen mobil uygulamasýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · ·
Yazan: | 09.08.2013 | 2087 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.218 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar