E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cep Telefonlarý Arasýnda Ýnternete Gerek Kalmadan Videolar ve Canlý Görüntü Paylaþýn

Tribler Mobile, mobil telefon kullanýcýlarý arasýnda herhangi bir internet baðlantýsý, harici sunucu ya da sisteme gerek kalmadan yalnýzca yakýn alan haberleþme (near-field communication) özelliðine sahip telefonlarýn kablosuz iletiþim yeteneklerini ve P2P teknolojisini kullanarak video paylaþmayý ve daðýtmayý saðlayan bir Android uygulamasýdýr.

 

Delft Teknoloji Üniversitesi, Fransýz INRIA enstitüsü ve Ýsveç KTH Üniversitesi tarafýndan geliþtirilmiþ olan Tribler Mobile uygulamasý sadece videolarý mobil cihazlar arasýnda kolayca daðýtýlmasýný ve paylaþýlmasýný saðlamýyor, ayrýca istenilen mobil cihazdan video yayýný (broadcast) yapýlmasýna da olanak saðlýyor.

Uygulamayý kullanan birden çok kullanýcý, internet baðlantýsýna ihtiyaç duymadan kýsa mesafelerde birbirleri arasýnda video paylaþabilirken, herhangi bir kullanýcýnýn internet çekim alanýna girmesiyle buluta yüklenip, baþkalarýnýn da izleyebilmesi için Twitter ile anýnda paylaþýlabiliyor. Böylece yayýn çok hýzlý bir þekilde yayýlabiliyor. Bunun yanýnda herhangi bir kimsedeki video yayýný diðer kullanýcýlar aracýlýðýyla da canlý yayýn olarak topluca yayýnlanabiliyor.

 

 

Uygulama ile telefondan telefona video göndermek için istediðiniz telefona doðru yakýnlaþmanýz videonun anýnda gönderilmesi için yetiyor, hem de internet baðlantýsýna gerek kalmadan.

Uygulama ile kiþiden kiþiye isteðe baðlý video yayýný yapýlabiliyor. Bir video çektiðinizde ya da seçtiðinizde, uygulama size anýnda bir PPSP.me linki oluþturuyor. Bu linki Twitter'da paylaþtýðýnýz anda uygulama videonuzu buluta P2P teknolojisi ile gönderiyor. Böylece Twitter takipçileriniz telefonlarý ve bilgisayarlar üzerinden doðrudan video akýþýna baðlanabiliyor.

PPSP (Peer-to-Peer Streaming Protocol) Nedir?
PPSP, uygulamanýn da çalýþabilmesi için kullanmýþ olduðu yeni bir internet standardýdýr. Bu standart, içinde Vikipedi ve BBC gibi kurum ve organizasyonlardan araþtýrmacýlarýn da bulunduðu bir araþtýrma grubu olan Pouwelse tarafýndan, Avrupa Birliði 7. çerçeve araþtýrma programý ile Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsünün saðlamýþ olduðu fonlar sonucu meydana gelen bir araþtýrma projesinin ürünüdür. PPSP mümkün olan en yüksek kalitedeki videolarýn yüksek enerji tüketimi olmadan akýllý telefonlar, tablet ve internet özellikli TV'ler için kullanýlabilir hale gelmesini saðlar.

Ve uygulama ile kiþiden kiþiye canlý video akýþý gerçekleþtirilebiliyor. ?u an için deneme safhasýnda olan bu özellik, diðerlerine nazaran daha karmaþýk bir biçimde ama kiþiden kiþiye isteðe baðlý video yayýnýndakine benzer bir mantýkla çalýþýyor.

 

Uygulamayý Android cihazlarýnda arkadaþlarýnýzla birlikte kullanabilir, isterseniz de kaynak kodlarýný indirerek kurcalayabilirsiniz:

Ýndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tribler.mobile&hl=tr
Kaynak kodlarý: https://github.com/rauljim/tgs-android


· · · · ·
Yazan: | 09.01.2013 | 2412 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.279 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar